PDA

Tam Versiyonunu Görüntüle : Mimarlar Odası Seçimleriomeryilmaz
27-12-2001, 17:49
Nasıl yapılır?
Katılıp ta oy kullanan var mı?
Katılmayanlar neden katılmadı? (mesela ben :) )
Neden sürekli aynı kişiler kazanıyor?
Hepimiz bu ekibi destekliyor muyuz demek bu?
...
...

nedim
28-12-2001, 23:37
Bir hocamızdan ve bir ünlü mimardan mimarlar odası seçimlerinde son anda otobüslerle baskın olduğunu duymuştum ama doğrumudur değilmi bilmiyorum

rennie
15-01-2002, 12:26
Mimarlar odası genel seçimleri iki senede bir yapılıyor galiba? Bu konuda detaylı bilgisi olan var mı? Ne zaman nerde nasıl yapılıyor?

omeryilmaz
16-01-2002, 23:54
Mimarlar Odası İzmir Şubesi 36. Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı bilgi

Sevgili üyemiz,

Şubemizin ve Yönetim Kurulumuzun 35. Çalışma Dönemi (2000-2001) bu Genel Kurulumuzda sona ermektedir. Geçtiğimiz bu iki yıllık çalışma döneminde ülkemizde ve dünyada yaşanan önemli olaylar mimarlık ortamını da derinden etkilemiştir.

Son yıllarda ülkemiz ekonomisinin üretim yerine ranta dönük yapılanmış olması sermaye ve sermaye kurumlarının ardı ardına sarsılması ile sonuçlanmaktadır. Ekonomi politikalarının ranta dönük belirleyiciliği, arazi spekülasyonları, her türlü kültürel ve tarihsel değerin, mimari mirasın, doğal ortamların, tarım, orman, su havzaları ve diğer yaşam için zorunlu çevrenin tahribine, tüketilmesine yol açmaktadır.

Bu ortamda yapı sektörü, yapılı çevrenin oluşumunda, temel politikalardan uzak, darboğaz içinde kalmıştır. Görevi yapıların, yaşam çevrelerinin tasarlanması ve uygulanması olan mimarlık ortamı, sürekli olarak olumsuz etkilenmektedir.

Kamu yatırımlarının durduğu, diğer yatırım alanlarının da bir beklenti içine girdiği dönem halen yaşanmaya devam edilmektedir. Ülke ekonomisi bu yükü üzerinden kısa zamanda atamayacaktır.

Meslek alanının yeniden yapılandırılmasına dönük yasal değişiklikler ve uygulamalar gündemde tartışmalar yaratmaktadır.

Üretemeyen toplumların güvenli ekonomiler ve çalışma ortamları oluşturmaları olası değildir. Dünyada tam bir demokrasiye sahip olamayıp da düzgün ekonomisi olan bir ülke yoktur, olamaz da. Ancak, ulusal ve demokratik anlayışların etkin kılınacağı üretim ekonomisi yerine IMF yönlendirmeli dış borca endeksli kalkınma politikalarının yıllardır krizden krize savrulmaya engel olamadığı da ortadadır. Bu bağlamda krizden en çok etkilenen sektör olan inşaat sektörüne hizmet üreten mimarlar da çok zor günler yaşamaktadır.

Çok özetle aktarmaya çalıştığımız bu gelişmeler altında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda mimarlık ortamına toplantı, etkinlik, söyleşi, raporlar hazırlayarak kamuoyunun ve üyelerin bilgisine sunularak bilgilendirme yapılmaya çalışıldı.

Mimarlık mesleğini uygulama alanında ortaya çıkan pek çok sorun konusunda Mimarlar Odası’nın diğer birimleriyle birlikte, komisyonlarda görev alan üyelerimizin yoğun desteğiyle çözüm üretilmeye çalışıldı. İmar Kanunu değişikliği, Yapı Denetim Yasası, Teknoloji Bölgeleri Yasası, Hazine Arazilerinin Satışı Yasaları Şube gündeminde yer aldı. Geliştirilen görüşler ve öneriler ilgili bakanlıklara iletildi. Bu yasa hazırlıklarının çağdaş bilimsel ve mimarlık ortamının mesleki beklentilerini gözönüne alan, mesleğin toplum yararına tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesine özen gösterilerek müdahalede bulunuldu.

Mimarlık mesleğinin, Mimarlar Odası’nın topluma tanıtılması Şubemizin önem verdiği konuların başında gelmekteydi. Bu kapsamda, Oda’nın kuruluşu, yapılanması, mesleğin uygulanmasındaki rolü, kentleşme sorunlarına yaklaşımı, toplumsal rolü ve sivil toplum kuruluşu olarak işlevi, yayınları, mimarlık hizmetlerinin alanları, bir mimarla çalışma zorunluluğu, mimarlık hizmet talebinde mimara sorulacak sorular temasında hazırlanan broşürü önümüzdeki dönem içeriğini zenginleştirmekte, dağıtımını yaygınlaştırmakta yarar görüyoruz. Diğer broşürümüz de Mimarlar Odası’nın kent ve çevre sorunlarına ilişkin komisyon çalışmaları ve bu çalışmaların somut sonuçlarının örnekler üzerinden anlatımını içermekteydi.

35. Çalışma Döneminde, çok sayıda üyemizin katkılarıyla sürdürdüğümüz çalışmaların çok özetini değerlendirmelerinize sunuyoruz.

Çalışmalarımıza katkı koyan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Mimarlar Odası’nda bugüne kadar süregiden çalışmaların süreceğine inanıyor, yeni dönemde görev alacak arkadaşlarımıza ve 36. Genel Kurulumuza başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla

35. Dönem Yönetim Kurulu


MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ 36. GENEL KURUL TOPLANTISI

Şubemizin 36. Genel Kurul'u aşağıda belirtilen tarihte, yerde ve yazılı gündem ile toplanacaktır.

Meslek, üye, kent, ülke ve toplum yararına başarılı ve üretken bir Genel Kurul için bütün üyelerimizin katılımı ve katkılarını bekliyoruz.

Saygılarımızla,

35. Dönem Yönetim Kurulu


Asil üyeler:
Hasan KÜÇÜKKARA (Başkan)
Emin Can FETVACI (II. Başkan)
Nilüfer ÇINARLI (Sekreter Üye)
Aysel ÇETİNSOY (Sayman Üye)
Hasan TOPAL (Üye)
Sema ÖZAY (Üye)
Z. Bülent TURAN (Üye) (08.03.2000 - 10.12.2001 arasında)
Levent ONBEŞ (Üye) (10.12.2001’den itibaren)

Yedek üyeler:
Aydın IŞIKSAL
Eser ÖZTAŞÇI GÜLTEKİN
Etem ÜLKÜTAŞ
Necdet ULEMA
Boygar ÖZLEN
Nejat SAYGINER


GÜNDEM:
1. Yönetim Kurulu adına açılış ve bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, dört Yazman'dan oluşan Başkanlık Divanı seçimi, (Saygı Duruşu),
2. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun incelenmesi ve hakkında karar verilmesi,
3. Yeni dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması,
4. Yeni dönem I. yıl bütçesinin görüşülerek, Oda Yönetim Kurulu'na önerilecek şeklinin saptanması,
5. Yönetim Kurulu'na Yardımcı Organ Komite ve Komisyonların saptanması ve çalışma esaslarının belirlenmesi,
6. Adayların belirlenmesi,
a) Yönetim Kurulu
b) Merkez Delegeleri
c) Oda Denetleme Kurulu
7. Adayların tutanaklara kaydedilerek ilanı ve kapanış,
8. Seçimler

Çoğunluk Aranması Koşulu ile:

Genel Kurul Toplantısı:
Tarih: 26 Ocak 2002 - Cumartesi
Saat: 13.30 - 17.00
Yer : Mimarlar Odası İzmir Şubesi Salonu
1456 sokak No: 8/10 Alsancak – İZMİR

Seçimler:
Tarih: 27 Ocak 2002 - Pazar
Saat: 09.00 - 17.00
Yer: Mimarlar Odası İzmir Şubesi Salonu
1456 sokak No: 8/10 Alsancak – İZMİR


26 Ocak 2002 günü çoğunluk sağlanmadığı takdirde;

Genel Kurul Toplantısı:
Tarih: 02 Şubat 2002 - Cumartesi
Saat: 10.00 - 17.00
Yer: DESEM - Gri Salon, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Alsancak – İZMİR

Seçimler:
Tarih: 03 Şubat 2002 - Pazar
Saat: 09.00 - 17.00
Yer: Mimarlar Odası İzmir Şubesi Salonu
1456 sokak No: 8/10 Alsancak – İZMİR

adresinde yapılacaktır.

omeryilmaz
16-01-2002, 23:59
İstanbul / Anadolu Temsilciliği'nin sayfalarında da aşağıdaki ibare mevcut:
Temsilciliğimizin 7. Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Ocak 2002 Cumartesi günü 11.00 - 17.00 saatleri arasında Temsilcilik adresinde yapılacaktır. Oy verme işlemi de 27 Ocak 2002 Pazar günü 09.00 - 17.00 saatleri arasında yine Temsilcilik adresinde yapılacaktır.

omeryilmaz
17-01-2002, 00:04
TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi 37. Olağan Genel Kurulu

16-17 Şubat 2002 tarihlerinde Konur Sokak 4/5'te çoğunluklu olarak, çoğunluk sağlanamaz ise 02 Mart 2002 tarihinde Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Toplantı Salonu Maltepe - ANKARA adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır.

Gündem : (16 Şubat 2002 tarihinde çoğunluklu, çoğunluk sağlanamaz ise 02 Mart 2002 tarihinde 09:00 - 17:00)

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açılış Konuşması
5. Çalışma Raporunun okunması, eleştiriler ve hakkında karar alınması
6. Yeni Dönem Çalışma Programı için öneriler
7. Dilek ve Öneriler
8. Adayların Belirlenmesi ve İlanı
9. Kapanış

Seçimler 17 Şubat 2002 günü, çoğunluk sağlanamaz ise 03 Mart 2002 Pazar günü saat 09:00 - 17:00 saatleri arasında Mimar Kemal İlkokulu, Yüksel Caddesi Yenişehir / ANKARA adresinde yapılacaktır.

omeryilmaz
17-01-2002, 00:08
Genel Kurul
26 - 27 Ocak 2002 (çoğunluklu), 2-3 Şubat 2002 (çoğunluksuz) tarihlerinde yapılacaktır.

omeryilmaz
17-01-2002, 00:11
İstanbul'da seçim olmayacak mı?

omeryilmaz
17-01-2002, 12:53
TMMOB sayfalarında bilgi var:

Mimarlar O Mersin 12-13 Ocak 2002 19-20 Ocak 2002
Trabzon 19-20 Ocak 2002 26-27 Ocak 2002
Diyarbakır 26-27 Ocak 2002 2-3 Şubat 2002
Samsun 26-27 Ocak 2002 2-3 Şubat 2002
Denizli 2-3 Şubat 2002 9-10 Şubat 2002
Gaziantep 2-3 Şubat 2002 9-10 Şubat 2002
Ankara 16-17 Şubat 2002 2-3 Mart 2002
Antalya 16-17 Şubat 2002 2-3 Mart 2002

doktor
17-01-2002, 13:57
TMMOB MİMARLAR ODASI
ŞUBE GENEL KURULLARI / SEÇİMLERİ TAKVİMİ

Çoğunluklu Çoğunluksuz
İSTANBUL 16-17 Şubat 2002 2-3 Mart 2002

rennie
17-01-2002, 14:06
adaylar kim bilen var mı? kim kimi seçiyor?

doktor
18-01-2002, 12:06
Mimarlar odasından seçim tarihleri ile ilgili yolladiğim mesaja aşağıdaki yanıt geldi. Adaylarla ilgili bilgi isterseniz tahminim yollayacaklardır.Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi seçim tarihleri
1-2-3 Mart 2002'dir.

1 Mart Teknik Kongre
2 Mart Genel Kurul
3 Mart Seçimler (Şubede)

omeryilmaz
14-02-2002, 11:14
Mimarlar Odası İzmir Şubesi 36.Olağan Genel Kurulu 02-03 Şubat 2002 Şubat tarihlerinde yapılmıştır.
Genel Kurul sonucu göreve gelen Yönetim Kurulumuz aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaparak çalışmalarına başlamıştır.
Bilginize sunar, esenlikler dileriz.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

36. Dönem Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Başkan: Tamer Başbuğ
Başkan Yard.: Aysel Çetinsoy
Sekreter Üye: Nilüfer Çınarlı
Sayman Üye: Necdet Ulema
Üye: Hasan Topal
Üye: Alev Ağrı
Üye: Levent Onbeş

36. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Üye: Eser Gültekin
Üye: Nejat Saygıner
Üye: Boygar Özlen
Üye: Aydın Işıksal
Üye: Arif Alptürk
Üye: Murat Günaydın
Üye: Etem Ülkütaş

omeryilmaz
03-03-2002, 18:11
02 Mart 2002, İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla


Saat: 09.00 - 17.00
Yer: İTÜ Taşkışla 109 Nolu Salon

Gündem:
1. Açılış
2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
3. Açılış konuşmaları,
4. Konukların konuşmaları,
5. Çalışma raporunun okunması, üzerinde görüşme yapılması ve hakkında karar alınması,
6. Merkez Genel Kurulu'na götürülecek Şube Genel Kurul önerileri,
7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Oda Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak ilanı,
8. Yeni çalışma dönemine yönelik öneriler, dilekler

Seçimler
Üye salt çoğunluğuyla
23-24 Şubat 2002, Saat: 09.00-17.00
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası
Barbaros Bulvarı-Beşiktaş/İST

Üye salt çoğunluğu aranmaksızın
Genel Kurul Toplantısı
02 Mart 2002 Cumartesi, Saat: 09.00-17.00
İTÜ Mimarlık Fakültesi 109 Numaralı Salon
Taşkışla-İST

Seçimler:
03 Mart 2002 Pazar, Saat: 09.00-17.00

omeryilmaz
05-03-2002, 09:37
2 listenin ve bagimsiz adaylarin katildigi secimin sonunda "Cagdas
Demokrat Toplumcu Mimarlar" baslikli bildirgeyle katilan grup yonetim
kurulu secimlerini kazandi.

Grubun secim bildirgesinde ozetle su goruslere yer verilmistir:

*Mimarlik topluma ve cevreye karsi sorumludur.

*Mimarlar Odasi, bu sorumlulugun mimarlarin orgutlu davranisiyla
yasama gecirilebilmesinin demokratik organi ve guvencesidir.

*Bu cercevede, toplum yarariyla meslek yararini ozdes goren ve
mimarligini her alanindaki sorumluluklarini bu anlayisa gore
savunarak yasama gecirmeye calisan bir Mimarlar Odasi, temel ve ortak
hedefimizdir.

*Oda'nin 48 yillik birikimine bu yukumlulukler icerisinde sahip
cikarak omuz veren meslektaslarin caba ve katilimiyla, bu ortak
ilkeleri surdurme gorevine adayiz.

Yonetim Kurulu Uyelikleri'ne secilen uyeler:

Eyup Muhcu, Gunhan Danisman, Bulend tuna, Sami Yilmazturk, Mehmet
Yazici, Havva Kanbur, Esin Koymen, Hasan Cevad Ozdil, Ýsmail hakki
Bulut, Serpil Ozugurlu, Erdinc Guner.

omeryilmaz
18-04-2002, 16:57
TMMOB Mimarlar Odası'nın 12-14 Nisan 2002 günlerinde Ankara'da yapılan 38. olağan genel kurulu ve seçimlerinin ardından, yeni seçilen yönetim kurulunun görev bölümü yapması bekleniyor. İki dönem genel başkanlık yapan, gazetemiz yazarı Oktay Ekinci 'nin yeniden aday olmayarak ''nöbet değişimi'' çağrısında bulunduğu seçimler sonucunda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) İstanbul'dan Yücel Gürsel, Cengiz Eruzun, Necip Mutlu, Ankara'dan Fatih Söyler, Sait Kozacıoğlu, Denizli'den Ahmet Yoldaş ve Samsun'dan Haluk Gürkan 'dan oluştu.

Mimarlar Odası'nın 1998'den bu yana iki dönem genel başkanlığını yürüten Ekinci, konuşmasında demokratik kuruluşlarda yönetimlerin makul sürelerde değişmesi gerektiğini vurgulayarak ''Odaların demokratik kimliğinin gereği olarak, görevimi yeni arkadaşlara devretmek üzere aday olmuyorum'' dedi. Genel kurula konuk olarak katılan Uluslararası Mimarlar Birliği Başkanı Vassilis Sqoutas da yaptığı konuşmada, Filistin 'e özel bir yer vererek ''Orada şimdi mimarlar uygarlık ve kültür yaratamaz haldeler; savaş her yönüyle bir ilkelliktir'' dedi.

Cumhuriyet

velaciraptor
24-02-2010, 02:11
İzmir mimarlar odası 40 donem secimleri 3 hafta once yapıldı 2002 deki isimleri gorunce gozlerime inanamadım hala hemen hemen aynı isimlerden olusan yonetim secimleri kazanmıs 2 kez oy atan yeni sayılabilecek meslekte bir mimar olarak oktay ekinci ismini de sık sık duydum bu secim surecinde .Saolsun onceki yonetim zatın yazısını mail olarak atmız bizlere bilgilendik ve bazı tehlikelerden haberdar olduk neyseki......

didem
24-02-2010, 18:14
2002
Başkan: Tamer Başbuğ
Başkan Yard.: Aysel Çetinsoy
Sekreter Üye: Nilüfer Çınarlı
Sayman Üye: Necdet Ulema
Üye: Hasan Topal
Üye: Alev Ağrı
Üye: Levent Onbeş

36. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Üye: Eser Gültekin
Üye: Nejat Saygıner
Üye: Boygar Özlen
Üye: Aydın Işıksal
Üye: Arif Alptürk
Üye: Murat Günaydın
Üye: Etem Ülkütaş

2010
Asil Üyeler
Hasan Topal
Alev Ağrı
Nilüfer Çınarlı Mutlu
Hikmet Sivri Gökmen
Çınar Bilgin
İlker Özdel
Ali Okan Yılmaz

Yedek Üyeler
Murat Günaydın
Erdal Uzunoğlu
Hakan Kılınçarslan
Selin Zağpus Candemir
Halil İbrahim Aplaaslan
Serdar Uslubaş
Cenk Kocaman

benim gördüğüm kadarıyla 14 kişilik listede yalnızca 4 isim aynı.
Bunu da kurumun sürekliliği bakımından doğal karşılanabilir buluyorum.
Bu konuyu tartışmak istiyorsanız İzmir yanlış örnek. Onu belirtmek istedim...

kilmimar
26-02-2010, 15:24
Olaya ne taraftan baktığınıza bağlı... O kişiler, sizi ve görüşünüzü temsil ediyorsa, ömürlerinin sonu olmasa bile oldukça uzun bir süre o görevlerde kalabilirler, rahatsızlık duyulmaz. Ama eğer beğenmediğiniz / muhalif olduğunuz birileri ise, tabii ki "kaç yıldır aynı kişiler orada" olur. Basit bir örnek: Şu an siyaset sahnesindeki liderlerden hangisi "yeni"? Hatta alt kadrolarındakilerden kaçı "yeni"? Dolayısıyla, olağanüstü bir durum olmadıkça, sivil toplum kuruluşları ya da demokratik toplum örgütlerinde de, iki yılda bir tümüyle yeni yüzleri görmek çok gerçekçi değil; zira kültürümüzde "tükenmeden kenara çekilmek" diye bir kavram yok (istisnalar kaideyi bozamamaktadır ve de bozamayacaktır)
Sonuç olarak, 3 asil ve 1 yedek üyenin, 8 yıl sonra "tekrar" ve "halen" seçilmeleri, ülkemiz koşullarında çok da garip değil. Kaldı ki, "kurumların sürekliliği" açısından da 2-3 kişinin belli sürelerde aynı görevlerde olmalarının doğru olduğunu düşünüyorum. (tabii bunları yukarıda isimleri yazılı kişileri ve geçmişlerini bilmeden, sadece "kurumsal mantık" çerçevesinde söylüyorum)

velaciraptor
26-02-2010, 23:07
Olaya tamda ortasından baktığımı düşünüyorum aslında.Mimarlar odasının gercekten belli bir siyasi cizgisi olmalımıdır ?Aslında bu ayrı bir tartısma konusu olarak karsımıza cıkıyor o yuzden bu konunun kenarından gecip 'Mimarlar odasınında mevcut konjokture uygun siyasi alıskanlıklarla yonetim düzenini kabul etmemizin de tartısılması gerektiğini soylemeliyim.Yasam gercekliklerinden biri de maalesef değindiğiniz gibi' tükenmeden geri cekilmek yok'.Mimarlar odası yonetimleri de her zaman elestirilen siyasi duzene uyum sağlamalımıdır ciddi ciddi tartısılması gerektiğini dusunuyorum.Kurumların surekliliği kısmına gelince kanun ve tuzuklerle esasları ,sorumlulukları belirlenmiş yetki alanı cizilmiş tuzel kişiliğin devamını kişilere bağlamak cokta gerekli daha doğrusu gercekci değil bence.