3 sayfanın 2. sayfası İlkİlk 123 SonuncuSonuncu
40 sonuçtan 16 ila 30 arası gösteriliyor.

Konu: Başvuru Kaynakları

 1. #16

  BoĞazİÇİ Yalilari/i-ii Takim

  Yazar Adı: Sedad Hakkı Eldem

  Kitap Adı: BOĞAZİÇİ YALILARI/I-II TAKIM (Rumeli ve Anadolu Yakası)

  Sayfa Sayısı: 2 cilt

  Yayınevi: Vehbi Koç Vakfı (Yeni Basımı)

  Yayın Tarihi: 1994

  ISBN 9686959017

  Kısa Bilgi ve Açıklama: Kitap çizimler ve fotoğraflarla İstanbulda her iki yakadaki Yalılar hakkında kapsamlı bir yayındır. En önemli özelliği kaybolmuş yapıları da içermesidir. Ayrıca İstanbulda ilk çekilmiş fotoğraflar da büyük ölçüde kitapta yeralır.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 2. #17
  aysuntoprak
  Yazar Adı: Ayla Ödekan

  Kitap Adı: YAZILARI VE RÖLÖVELERİYLE/SEDAT ÇETİNTAŞ

  Sayfa Sayısı: 79 sayfa, ayrı bir ciltbent içinde 108 adet rölöve, Ciltli, 27x39 cm

  Yayınevi: İTÜ YAYINEVİ

  Yayın Tarihi: 01.06.2004 - İSTANBUL

  ISBN: 9755612521

  Konu

  GİRİŞ YAZISINDAN:

  Sedat Çetintaş'ın inanılmaz rölöveleri karşısında insan şaşırıyor. Şaşırmamız rölövelerin insan emeğinin ürünleri oluşundan. Hele bilgisayara dayalı bir tasarım kuşağı içinde olduğumuz günümüzde, bu çizimler doğal olarak inanılmaz geliyor. Niçin yapmışlar? Niye bu kişi yaşamını bunlara adamış? Bu tür sorular yanıtsız kalıyor. Bugünün teknoloji düzeyinin insanı olarak fotogrametri ya da dijital kamera varken tek başına bir tek metreyle ölçerek ve harita kalemiyle çizerek bu rölöveleri yapmanın anlamı ne olabilir diye sorguluyoruz. Oysa bu rölöveler bir insanın yaşamının ana amacı olmuş. kendi anlatımıyla bir 'aşkın ürünleri'.
  .....................................

  Mimarlık tarihimizde sanatsal ve arkitektonik değeri güçlü rölöve ve restitüsyonların yaratıcısı olan Sedat Çetintaş üzerine bu ayrıntılı çalışmayı Prof. Dr. Ayla Ödekan kaleme aldı. Kitap, bir yandan bu çizimleri toplu olarak herkese ulaştırması ve araştırmaya sunması, öte yandan da Sedat Çetintaş'ın yazılarını biraraya toplaması açısından önem taşıyor.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  

 3. #18

  Jacques Pervititich Sigorta Haritalarında İstanbul

  Proje Koordinatörleri: S. Ersoy, Ç. Anadol
  Axa Oyak için Tarih Vakfı Tarafıdan hazırlanmıştır.

  Kitap Adı: Jacques Pervititich Sigorta Haritalarında İstanbul

  Sayfa Sayısı: 338 sayfa

  Yayın Hakları: Axa Oyak Holding

  Yayın Tarihi: 2000

  ISBN: 975-7306-73-8

  Kısa Bilgi ve Açıklama: Pervetitich Haritaları Yüzyıl Başında İstanbul'u detaylı bir lejandla tespit etmiştir. Kitapta ayrıca Suat Nirven Haritaları da bulunmaktadır.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar   
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 4. #19

  19.yüzyıl İstanbul Mimarliğinda oryantalizm

  Yazar Adı: Turgut Saner

  Kitap Adı: 19.YÜZYIL İSTANBUL MİMARLIĞINDA/ORYANTAL

  Yayınevi: Pera

  Yayın Tarihi: 1994

  ISBN 9758065165

  Kısa Bilgi ve Açıklama: Bu çalışmada,19. yüzyıl İstanbul mimarlığında, Magrip-Endülüs veya Hindistan gibi ülkelerden 'egzotik' biçimler taşıyan binalar ilk kez konu birliği içinde bir arada ele alınmaktadır. Oryantalizm akımının biçimsel içeriği işlenmekte ve geç dönem Osmanlı mimarlığındaki kendine özgü yeri, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Turgut Saner tarafından tartışmaya açılmaktadır.


  Oryantalizm, varlığı Doğu ve Batı kültürlerinin farklılığına dayanan bir alandır ve özetle Batı'nın Doğu'ya bakışını kapsar; bilimsel boyutunun yanında önyargıları da barındırır. Avrupa'da 18. yüzyıldan itibaren Doğu esinli yapılar inşa edilmiş, biçimler gerçeğe uygunlukları tartışılmadan serbestçe kullanılmıştır. Batı'daki bu mimari moda, adeta kavramları daha da karıştırmak adına Doğu'ya geri döner ve 1860'lı yıllardan itibaren İstanbul'da da oryantalist mimari örnekleri tasarlanır. Ancak Oryantalizm İstanbul'da, herhangi bir Batılı akım olmanın ötesinde, mimaride Osmanlı-Türk kimliği tartışmalarını başlatır.


  Yapıların ayrıntılı analiziyle,19. yüzyılın ikinci yarısını kapsayan Osmanlı mimarlık tarihin, aslında Oryantalizm'le içiçe yürüyen bir mimari aidiyet arayışının tarihi olduğu ortaya çıkmaktadır.


  (Arka Kapak)
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 5. #20
  mavilale

  Eski İstanbul'dan Notlar - Semavi Eyice

  Yazar Adı: Semavi EYİCE
  Kitap Adı: Eski İstanbul’dan Notlar
  Sayfa Sayısı: 208
  Yayınevi: Küre Yayınları
  Yayın Tarihi: Kasım 2006
  ISBN: 9756614412
  Kısa Bilgi:
  İstanbul’un jeopolitik konumu ve barındırdığı tarihi ve kültürel miras onu her zaman için benzersiz kıldı. Bizans’ın başkenti Osmanlılar tarafından fethedildiğinde şehir harap bir vaziyetteydi. Osmanlılar dört bir koldan şehri imar etmeye başladılar. Bu sayede İstanbul kısa sürede bir islam şehri olmayı başardı. Dört bir yan camilerle, çeşmelerle, sebillerle donatıldı.
  Cumhuriyet döneminde ise bu mirasa gereği gibi sahip çıkılmadı. Şehirdeki imar ve iskan faaliyetleri eski yapıyı altüst ederken, yerine eskisini ikame edebilecek güzellik ve özgünlükte eserler konulamadı. Şehir hızla eski kimliğinden uzaklaştırılıp betonlaştırıldı.
  Eski İstanbul’dan Notlarda şehrin tarih içerisindeki genel durumunu ele alan Semavi Eyice, temelde İstanbul’un kaybolan eserlerinin peşine düşüyor. Eski fotoğraflardan yansıyan, artık var olmayan İstanbul’a dair iç burkan bir tablo ortaya koyuyor.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  

 6. #21
  aysuntoprak
  Yazar Adı: Turgut Cansever

  Kitap Adı: Mimar Sinan

  Sayfa Sayısı: 1.basky, 415 s., kuşe kağıt, renkli s-b fotoğraflı, orijinal cildinde, şömizli,24x30

  Yayınevi: Albaraka Türk Yayınları - Kültür Kitapları Dizisi

  Yayın Tarihi: İstanbul, 2005

  ISBN: 9750058208

  -Dr. Adnan BÜYÜRDENİZ, Genel Müdür (Sunuştan)
  Taşa işlenmiş anlam, taşa doldurulmuş müzik, fırınlanarak taşlaşmış lale bahçeleri, statik ilmi ile ifade edilen mimarinin; baskın ve esasında mimarın sembolik anlatımı yüzyılların ötesine taşıyan öğeleri gibi gözükse de, bir taraftan da mimari, insan bu mekanları kullandığı müddetçe yeniden yaşanan, yeniden yorumlanan ve yeniden hissedilen bir dinamizmi de bünyesinde taşır.

  Bilge mimar Turgut Cansever'in yorumu, anlatımı ve gözüyle muazzam bir hareketlilik ve anlam bulan bu Mimar Sinan 'antoloji-si'ni, Albaraka Türk olarak sizlere sunmaktan büyük bir zevk duyuyoruz. Kültür ve medeniyetimizin bu önemli havzasını, Cansever hocanın rehberliğinde gezinerek Mimar Sinan'ın eserlerindeki detay ile şümulün tadına hakkıyla varacaksınız.

  Albaraka Türk, tarihî ve yaşayan kültürümüzün zenginliklerini bugünlere taşımanın, bu topraklar üzerinde yaşayan her kurum ve kişinin içinde yaşadığı topluma karşı bir borcu olduğu bilinci ile başlatmış olduğu kültür yayınlarına bu çalışma sayesinde mütevazi bir katkı daha yapmaktadır.

  Bu değerli çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunar, Kurumumuzun bundan sonra da kültürümüze katkıyı amaçlayan çalışmalara destek sağlamaya devam etme arzusunda bulunduğunu ifade etmek isterim.

  Saygılarımla,

  Niyet herşeyin başıdır... (Giriş'ten)
  (...) İslâm mimarisi, özellikle Osmanlı mimarisi, tek bir noktadan bakılarak anlaşılamaz; eser, kendisine yönelik bakış noktasına ve tarzına göre sürekli farklı vasıflar kazanır. Mimar Sinan'ın eserlerine tasarımcısının gözüyle farklı noktalardan bakarak, süregiden tarihî ve kültürel, dolayısıyla da mimarî gelişmenin içerisinden, bizzat yaşamış olduğu zaman kesitinin onun kararlarını nasıl şekillendirdiğini açıklayarak eserin insanı yücelten veçhesine ulaşmayı denedik.

  Mimar Sinan'ın yapılarında açık bütünlükler oluşturan tektoniklerin tezyinîliği, çevre ile ilişkileri, hiyerarşik düzeni, yapının maddî ve madde-dışı (immateriel) unsurlarının dağılımı, yapıyı yaşanılır kılan fonksiyonel düzenle yapının biçimi arasındaki ilişkilerin oluşturduğu şiirsellik, sınırlı bir metinde bütünüyle açıklanamayacak kadar kapsamlı ve karmaşık meseleler ihtiva etmektedir.

  Bu metin, Mimar Sinan'ın tarih görüşü, eserini vücuda getirdiği sırada sahip olduğu gelecek tasavvuru, inancı ve seziş yetenekleriyle belirlediği güzelliğin, uyum ve çelişkilerden doğan zarif çözümlemeleri nasıl yaşanılır kıldığı hususuna açıklık getirmek, böylece Sinan'ın mimarisinin bugün konuşulanların ötesindeki güzelliklerini ve sembolik anlamlarını okuyucunun fark etmesine katkıda bulunmak amacıyla kaleme alınmıştır.

  Okuyucuların, insanlık tarihinin bu seçkin kültür ürünlerinin tarifi zor, vakar dolu yüceliğini oluşturan biçim dünyasına ulaşarak onların ayrıcalıklı güzelliklerini fark etme saadetini, yapıları bizzat ziyaret ederek yaşayabilecekleri aşikârdır. Ancak bu imkânı bulamayacaklar için Mimar Sinan'ın eserlerini aslî veçheleriyle yansıtan fotoğraflarla metin desteklenmiştir.

  Mühründe 'El-fakir el-hakir Sinan' ibaresini kullanan bu büyük dehanın geçmişte kalmış eşsiz başarılarının özüne ulaşmak niyetiyle hazırlanan bu kitap, okuyucularına küçücük bir kapı dahi aralamayı başarabilirse kendimizi hedefimize fazlasıyla ulaşmış sayacağız.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  

 7. #22
  ReyhanÇ
  Yazar Adı: Doğan Kuban
  Kitap Adı: Türkiye'de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri
  Sayfa Sayısı: 269
  Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
  ISBN: 975-333-032-4
  Yayın Tarihi: 2001
  Kısa Bilgi ve Açıklama:Türkiye'de kentlerin tarihsel karakterini koruma amacı güden bilinçli çabalar 1960'lı yılların ikinci yarısında başlatıldı. Bu kitapta, Doğan Kuban'ın kent koruma sorunlarıyla ilgili olarak o dönemde hazırladığı altı çalışma bir araya getiriliyor.

  Plan önerileri, değerlendirme ve raporlardan oluşan ve çok sayıda fotoğraf, çizim ve planla desteklenen bu kapsamlı çalışmalarda İstanbul, İzmir, Gaziantep, Safranbolu, Kastamonu ve İznik kentleri ele alınıyor.

  Ancak kentlerin her birinin kendilerine has özelliklerinin yanı sıra, Türkiye'nin bütünü için geçerli belli ortak özellik ve sorunlara sahip oldukları da görülüyor. Her bölümde önce söz konusu kentin tarihi ve mimari yapısının özellikleri ortaya koyuluyor, ardından da bu özelliklerin korunmasıyla ilgili değerlendirmelere geçiliyor.

  Kentlerin tarihsel yapısı, bu yapının işlevsel bölünmesi, ulaşım ve yol dokusu, anıtların dağılımı, siluet değerleri, yeşil alanlar, manzara noktaları, sit alanları, tarihi yapının korunmuş özellikleri gibi konular incelenerek tartışma ve önerilere bir arka plan oluşturulduktan sonra korumanın yöntemi ve uygulamasıyla ilgili ayrıntılar ele alınıyor.

  İstanbul'un Suriçi'nden İzmir'in Kadifekale'sine, İznik'in tarihsel dokusundan Safranbolu evlerine uzanan bir alanda ortaya koyulan bu tespit ve önerilerin yer aldığı metinler, bugün artık başlı başına bir tarihsel belge niteliği de taşıyor.

  Bu niteliğiyle kitap o yıllardan bugüne kent kodularında nelerin değişip nelerin değişmediğini ve söz konusu koruma önerilerinin ne ölçüde değerlendirildiğini izleme açısından da önem taşıyor.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  

 8. #23

  Age of Sinan: Arc.Culture in the Ottoman Empire

  Yazar Adı: Gülru Necipoğlu
  Kitap Adı: Age of Sinan: Arc.Culture in the Ottoman Empire
  Sayfa Sayısı: 592
  Yayınevi: Reaktion Books
  ISBN: 1861892446
  Yayın Tarihi: -
  Kısa Bilgi ve Açıklama:
  1539-1588 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun “Altın Çağı”nda baş mimar olmanın imtiyazları ile Mimar Sinan, İstanbul’un meşhur kentsel imajını yaratan yüzlerce yapı inşa etti. Sinan’ın ayırtedilebilir mimari üslubu Tuna’dan Dicle’ye uzanan uçsuz bucaksız imparatorluğun her yerine damgasını vurdu ve onu Osmanlı’nın en bilinen mimarı haline getirdi.
  Sinan’ın bir çok ilüstürasyon barındıran bu büyük yeni külliyatında Gülru Necipoğlu, Sinan’ın “Türk Mikelanjelo” olarak standart görünümünü sorguluyor. Necipoğlu’nun yeni analizleri Sinan’ın hem erkek hem de kadın işverenleri ile mimar arasındaki görüşme süreçleri ile ortaya çıkan cami tasarımlarının çeşitliliğini gösteriyor.
  Sosyal ve yerel hiyerarşiler ile oluşmuş, kimlik ve hafıza ile ilişkili olarak açıklansa da Sinan’ın camileri aynı zamanda bu kavramları biçimlendirir. “The Age of Sinan” da Sinan’ın eserlerini göstermek için zengin temel ve birincil kaynaklar kullanıyor.
  Osmanlı mimarığının kültürel ve sosyal tarih
  Ciltli 235mm x 290mm ebadında , resimli 592 sayfa
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 9. #24
  fernando
  Osmanlı Mimârîsinde Fâtih Devri III
  Kategori: Ekrem Hakkı Ayverdi Külliyatı, Satıştaki Yayınlar Ekrem Hakkı Ayverdi

  1451-1481 yılları arasındaki Osmanlı âbidelerini İstanbul’a kadar inceleyen eser.

  27’si büyük levhada 146 plân, 3 renkli levha, 5’i renkli 765 fotoğraf. 24 x 34.5 ebadında, kuşe kâğıt, bez cilt, X+544 s. İst. 1953.

  Fiyat 75,00 YTL

  OSMANLI DÖNEMLERİNİN İNCELENDİĞİ TAM BİR ARŞİVLİK SERİ
  (%25 İNDİRİM YAPILIYOR)


  Satış
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  

 10. #25
  aysuntoprak

  “Osmanli Mimarisi” May?s Ay?nda Okurlar?yla Bulu?uyor

  Osmanlı mimarisi üzerine şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve benzersiz bir başyapıt.

  Prof. Dr. Doğan Kuban tarafından kaleme alınan “Osmanlı Mimarisi” adlı kitap, YEM Yayın tarafından Mayıs ayında yayımlanıyor.

  Uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olan bu eser, mimarlık tarihi alanında dünyanın başta gelen adlarından biri ve birçok yayını ile sanat ve mimarlık tarihimizin tanınmış temsilcilerinden olan Prof. Doğan Kuban ve YEM Yayın işbirliği ile gerçekleştirildi.

  Doğan Kuban’ın yarım yüzyıllık birikiminin belgelendiği kitap, Türk ve İslam mimarlık tarihinin genel bir değerlendirmesiyle Osmanlı döneminde yaratılan kent çevresi ve mimarlığının dünya mimarlığı içinde karşılaştırmalı bir panoramasını, bu alanda yapılmış en son çalışma ve bulguların verilerini de dikkate alarak sunuyor

  Mimarlık Tarihi yazınına ilişkin genel bir değerlendirme ile başlayan çalışma, Erken Osmanlı Dönemi’nden, Cumhuriyet’e dek Osmanlı’nın mimari mirasini inceliyor. Kuban, bu çalışmasında yalnızca sanat ve mimarlık tarihi alanında değil, mimarlık tarihi ile tarih arasındaki ilişkileri de irdeliyor. Mimari ile onu yaratan kültür ortamı arasındaki bağları, iimdiye kadar alışılmış olan yaklaşımlardan farklı ve ayrıntılı biçimde ele alıyor. Osmanlı tarih, kültür ve sanatına ilişkin bütün önyargıları, klişeleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
  Hazırlıkları yaklaşık üç yıl süren kitap, Mimar-fotoğraf sanatçısı Cemal Emden tarafından fotoğraflandı. Yapıtta yer alan tüm mimari çizimler özgün kaynaklarından yararlanılarak yeniden oluşturuldu.

  720 sayfa, 23,5x31 cm.
  1000’in üzerinde renkli fotoğraf, çizim ve gravür

  İç sayfalardan örnekler görmek için Yapı Kitabevi

 11. #26
  aysuntoprak
  Yazar Adı:GÜLRU NECIPO?LU

  Kitap Adı: TOPKAPI SARAYI 15.VE 16.YÜZYILDA

  Sayfa Sayısı: Bilgi yok.

  Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

  Yayın Tarihi: 01.01.2007

  ISBN: 9750811550

  Konu

  Osmanlı mimarlık tarihi hakkında yazılmış temel yapıtlardan biri

  -Aptullah Kuran


  Profesör Necipoğlu, bu yapıtta, dünyanın en büyük ve meşhur yapı komplekslerinden birinin, binalar üzerine bire bir araştırmalara, dönemin yazılı kaynaklarına, arşiv belgelerine ve görsel belgelere dayanan tam anlamıyla ilk tarihsel yorumunu gerçekleşiriyor. Yazarın Osmanlı sarayındaki geleneklerin, törenlerin ve toplumsal yapının Topkapı Sarayı'nın tek tek bölümlerinin ve bütün planının biçimlenmesine ne yollarla yardımcı olduğunu inandırıcılıkla sergileyiği kitabı okunmaya değer kılıyor.

  -James S. Ackerman
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  En son Serkan Yaramaz tarafından düzenlendi : 24-04-2007 18:41 Nedeni: Türkçe karakter problemleri

 12. #27

  Değişen İstanbul

  Yazar Adı:Zeynep Çelik

  Kitap Adı:Değişen İstanbul

  Sayfa Sayısı: 138

  Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

  ISBN 975-333-036-7

  Yayın Tarihi:
  1998

  Kısa Bilgi ve Açıklama:
  Avrupa'ya özenen Osmanlı eliti, yangınların kasıp kavurduğu, bakımsız İstanbul'a yeni bir çehre kazandırmak istiyordu. Yeniden örgütlenen şeehir yönetimi ''Avrupa usullerini'' benimseyerek, Avrupa'dan getirttiği uzmanlara büyük projeler hazırlattı. İstanbul'un bugün de devam eden sorunlarına çözümler arandı. Bölük pörçük de olsa İstanbul'un kent dokusunu değiştirmek için çalışmalar yapıldı. Haussmann'ın bulvarları, Ringstraae örnek alınarak yeniğ yollar açıldı, tramvaylar işledi, tünel yapıldı, eğri büğrü çıkmaz sokakakların yerini düz sokaklar aldı, Şirket-i Hayriye' nin vapurları payitahtın iki yakasını bir araya getirdi. ''Avrupai usulde'' binalar Haliç'in kuzey yakasında pıtrak gibi bitti, tarihi yarımadayı da etkiledi. İşte bu kitapta, Paul Tabinow'un dediği gibi ''Zeynep Çelik, İstanbul'daki değişimi, iç içe geçmiş, karmaşık ve zaman zaman da şaşırtıcı bir teknoloji, üslup ve iktidar ilişkileri hikayesi şeklinde ustalıkla anlatılıyor.''
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 13. #28

  19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera

  Yazar Adı: Nur Akın

  Kitap Adı: 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera

  Sayfa Sayısı: 352

  Yayınevi: Literatür

  ISBN 975-7860-90-5

  Yayın Tarihi: 1998

  Kısa Bilgi ve Açıklama:
  Ele alınan Galata ve Pera bölgelerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın başına dek sergilediği tüm özellikleri, sosyal yapı, yaşam biçimi, kültüre ve eğlenceye yönelik tercihleri ve bunların oluşturduğu kentsel ve yapısal nitelikleri, değişim ve gelişimleri incelemeyi amaçlayan bu çalışmanın çıkış noktası, dolaysız bilgi edinme araçlarından biri olarak yerel gazete haberlerinden yararlanmaktı. Özellikle Galata ve Pera için, 1848-1900 yılları arasında çıkan ve yoğun haber kaynağı niteliği taşıyan günlük Fransızca gazeteler aracılığıyla, bölgenin o dönemdeki ortammdan günü gününe ve birinci elden bilgiler yakalama olanağı elde edilmiştir.

  Türkiye'nin Mimarlık Yayını - Yayın Tanıtımı > 2003 > 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 14. #29

  Topkapı Sarayı ve Çevresinin Bizans Devri Arkeolojisi

  Yazar Adı: Hülya Tezcan

  Kitap Adı: Topkapı Sarayı ve Çevresinin Bizans Devri Arkeolojisi

  Sayfa Sayısı: 600

  Yayınevi: TTOK

  Yayın Tarihi: 1989

  Kısa Bilgi ve Açıklama:

  İstanbul'da Bizans dönemi ile ilgili ve Türkler tarafından yapılan incelemelerin, şurası bir gerçekki: Büyük bir boşluğu doldurmakta olan İstanbul'un arkeoloji bakımından az tanınan bir köşesini topluca tanıtmakta, buradaki buluntuları sanat tarihçisi gözüyle değerlendirmektedir.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 15. #30

  Kadıköy Konakları

  Yazar Adı: Müfid Ekdal

  Kitap Adı: Kadıköy Konakları

  Sayfa Sayısı: 495

  Yayınevi: YKY

  ISBN 975-08-0758-8


  Yayın Tarihi: 2004

  Kısa Bilgi ve Açıklama:
  Kadıköy’le Bostancı arasında ve bu yörenin etrafındaki konaklar, köşkler hakkında araştırmalara ve kişisel tanıklığıma da dayanarak ortaya koyduğum bu kitap edebi, ilmi ve kaynak bir kitap olma iddiaları taşımamakta.
  Her ne kadar titizlik göstersem de bazı köşklerin resimlerini bulduğum halde asıl sahiplerini, bazılarının da sahiplerini bulmakla beraber resimlerini bulmak mümkün olmadı. Yangınlarda yok olan köşklerin ise bütün araştırmalarıma rağmen yerleri bile tam olarak tespit edilememiştir. Eksikliklerin farkında olarak dünü bugüne taşıyıp Kadıköy’ün bir panoramasını çizmeye çalıştım ve daha evvel çıkan kitaplarımdaki köşkleri de bu eserde topladım.
  Hayatım boyunca birçok köşkün yıktırılışına, yerine beton evlerin yapılışına, sonra bunların da yıktılırılıp yerine 10-15 katlı apartmanların yükselmesine tanık oldum. Bu uzun yıllar içindeki değişimin fotoğraflarını bizzat kendim amatörce çektim.
  Ancak bir ömür çalıştıktan sonra bu kitabı derleyebildim.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

Konu ile İlgili Bilgi

Users Browsing this Thread

1 adet kullanıcı bu konuyu ziyaret ediyor. (0 üye ve 1 ziyaretçi)

Konunun Etiketleri

Mesaj Yazma Hakları

 • Yeni mesaj gönderemezsiniz
 • Mesajlara cevap veremezsiniz
 • Mesajlara ek yükleyemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •