3 sayfanın 3. sayfası İlkİlk 123
40 sonuçtan 31 ila 40 arası gösteriliyor.

Konu: Başvuru Kaynakları

 1. #31

  Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı

  Yayına Hazırlayan: Zeki Sönmez

  Kitap Adı: Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı

  Sayfa Sayısı: 366

  Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

  ISBN 975-458-010-3

  Yayın Tarihi: 1988

  Kısa Bilgi ve Açıklama:
  Kitap, Mimar Sinanı 400. anma yılı dolayısıyla mayıs 1987 tarihinde Mimar Sinan Üniversitesince düzenlenen Sempozyumunda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  En son phin tarafından düzenlendi : 15-05-2007 14:28
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 2. #32
  mavilale

  Selçuklu Kervansarayları - Korunmaları, Kullanımları Üzerine Bir Öneri

  Yazar Adı: Cengiz Bektaş
  Kitap Adı: Selçuklu Kervansarayları - Korunmaları, Kullanımları Üzerine Bir Öneri
  Sayfa Sayısı: 160
  Yayınevi: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları
  Yayın Tarihi: 1999
  ISBN : 9757438758
  Kısa Bilgi:
  Anadolunun doğal yolları, Selçuklu kervansarayları, korunmaları ve kullanımları üzerine bir öneri niteliğinde olan yapıt.
  Anadolu’nun erken tarihli İslam mimarisinin günümüze ulaşmış en önemli sivil yapı grubunu oluşturan kervansaraylar salt mimari özellikleriyle değil, aynı zamanda dönemin toplumsal ve ekonomik yaşamına ilişkin sundukları verilerle de tarihi birer belge olarak önem taşıyor. Cengiz Bektaş, 26 kervansarayı incelediği kitabında yapıların bu özelliklerinin yanısıra mimari yapılarını da değerlendiriyor. Ayrıca bu yapıların çevreleriyle birlikte turizme kazandırılması için öneriler de sunuyor.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  

 3. #33
  aysuntoprak

  Ve çıktı!

  Alıntı Orijinal metin aysuntoprak tarafından gönderilmiş Mesajı Görüntüle
  Osmanlı mimarisi üzerine şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı ve benzersiz bir başyapıt.

  Prof. Dr. Doğan Kuban tarafından kaleme alınan “Osmanlı Mimarisi” adlı kitap, YEM Yayın tarafından Mayıs ayında yayımlanıyor.

  Uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olan bu eser, mimarlık tarihi alanında dünyanın başta gelen adlarından biri ve birçok yayını ile sanat ve mimarlık tarihimizin tanınmış temsilcilerinden olan Prof. Doğan Kuban ve YEM Yayın işbirliği ile gerçekleştirildi.

  Doğan Kuban’ın yarım yüzyıllık birikiminin belgelendiği kitap, Türk ve İslam mimarlık tarihinin genel bir değerlendirmesiyle Osmanlı döneminde yaratılan kent çevresi ve mimarlığının dünya mimarlığı içinde karşılaştırmalı bir panoramasını, bu alanda yapılmış en son çalışma ve bulguların verilerini de dikkate alarak sunuyor

  Mimarlık Tarihi yazınına ilişkin genel bir değerlendirme ile başlayan çalışma, Erken Osmanlı Dönemi’nden, Cumhuriyet’e dek Osmanlı’nın mimari mirasini inceliyor. Kuban, bu çalışmasında yalnızca sanat ve mimarlık tarihi alanında değil, mimarlık tarihi ile tarih arasındaki ilişkileri de irdeliyor. Mimari ile onu yaratan kültür ortamı arasındaki bağları, iimdiye kadar alışılmış olan yaklaşımlardan farklı ve ayrıntılı biçimde ele alıyor. Osmanlı tarih, kültür ve sanatına ilişkin bütün önyargıları, klişeleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
  Hazırlıkları yaklaşık üç yıl süren kitap, Mimar-fotoğraf sanatçısı Cemal Emden tarafından fotoğraflandı. Yapıtta yer alan tüm mimari çizimler özgün kaynaklarından yararlanılarak yeniden oluşturuldu.

  720 sayfa, 23,5x31 cm.
  1000’in üzerinde renkli fotoğraf, çizim ve gravür

  İç sayfalardan örnekler görmek için Yapı Kitabevi
  Kitap hakkında Doğan Kuban ile yapılan söyleşi ZAMAN GAZETESİ [İnternetin İlk Türk Gazetesi] *-*'Osmanlı'nın tarihi henüz yazılmadı'

  ......"Goodwin'in (Godfrey Goodwin) 1971'de 'Osmanlı Mimarisi' diye bir kitabı çıktı. Millet, o gün bugündür Osmanlı mimarisini o kitaptan öğrendi.
  Birçoğumuz bundan daha iyisini yazabilecekken böyle bir işe hiç kalkışmadık. Niye yazmadık diye düşünüyor, üzülüyor, adeta utanıyordum." diye anlatıyor Kuban......

  Not: Konunun formatına uygun yazmadığım için üzgünüm. Ancak; bu kitap hakkında daha önce buraya yazdığım için tekrar konu açmanın gereksiz olduğunu düşündüm.

 4. #34
  aysuntoprak

  İslam Sanatı ve Mimarisi

  Yazar Adı: Markus Hattstein, Peter Delius

  Kitap Adı: İslam Sanatı ve Mimarisi

  Sayfa Sayısı: 640

  Yayınevi: Literatür Yayıncılık

  Yayın Tarihi: Mayıs - 2007

  ISBN: 9750404054

  Bir çok dile çevirisi yapılmış kitabın Türkçe çevirisi yeni çıkmış. Çevirmen; Nurettin Elhüseyni.

  İçindekiler / Contents

  Dünya Dini ve Kültürel Güç Olarak İslam-İslam Dünyasında Sanat ve Kültür-Cami -İslam’da Bilim -
  Suriye ve Filistin: Emevi Halifeliği - Irak, İran ve Mısır: Abbasiler - İslam Süsleme Sanatı
  Tunus ve Mısır: Aglebiler ve Fatımiler -Aglebiler-Fatımiler-Sicilya ve Güney İtalya’daki Fatımi Etkileri -Suriye, Filistin ve Mısır: Eyyubiler, Memlûklar ve Haçlılar -Akdeniz: Doğu ve Batı Arasındaki Köprü -İspanya ve Fas-Endülüs Emevileri-Murabıtlar ve Muvvahidler-Gırnata Nasrileri-Elhamra Sarayı -Fas’tan Tunus’a Magrip -Ticaret ve Ticaret Yolları-Doğu’nun İlk İmparatorlukları: Gazneliler ve Guriler - Orta Asya ve Anadolu: Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Harezmşahlar-Büyük Selçuklular ve Harezmşahlar-Anadolu Selçukluları-Büyük Selçuklularda Bezeme Sanatları -Anadolu Selçuklularında Bezeme Sanatları -Müslüman Moğollar: Moğol İstilalarından İlhanlılara -Orta Asya: Timurlular, Şeybaniler ve Hanlıklar-Timurlular
  Kitap Bezeme Sanatı Mukkadima Ashrafi Şeybaniler ve Hanlıklar-Mimari Bezeme Olarak Çini -
  Hint Alt-Kıtası: Delhi Sultanlığı’ndan Babürlü İmparatorluğu’na -Cennetin Bir Yansıması Olarak Bahçe -İran: Safeviler ve Kaçarlar-İslam Halıları -Osmanlı İmparatorluğu-İslam Hat Sanatı -Modern Çağda İslam

  Kitap Hakkında
  Dünya dinleri arasında en genç olmakla birlikte mensup sayısı ve etkisi bakımından en büyük ikinci din olan İslam, doğduğu 7. yüzyıldan itibaren dünyayı yeniden şekillendirdi ve değiştirdi. Çok sayıda kültürel ve sanatsal ifade, birlik içinde farklılıkları koruyarak, ortak bir dinin, İslam’ın şemsiyesi altında birleşmiştir.

  İslam’ın ilk yıllardaki hızlı yayılması, farklı kültürel formların ve geleneklerin kabulünü ve bütünleşmesini hiçbir yerde görülmeyecek ölçüde cesaretlendirdi. On ikinci yüzyılda, İslam’ın doğal etki alanları olan Ortadoğu, Kuzey Afrika, İspanya, İran ve Anadolu’ya, daha sonraları Orta Asya, Hindistan anakarası ve nihayet Güneydoğu Asya eklendi.

  Bu kitap Müslüman bölgelerin ve hanedanlıkların tarihsel gelişim seyrini izliyor ve İslamiyet’in doğumundan günümüze, sanatsal ifadesinin geçirdiği büyük değişiklikleri gözler önüne seriyor. Dini yapılarda yerleşim düzeni ya da minare gibi temel mimari unsurların farklı biçimlerini ve bölgesel yapı geleneklerinin bağımsızlığını ele alıyor. Bina ya da eşya dekorasyonları ve İslam sanatının en karakteristik unsurları olan süslemelerin sınırsız yaratıcılığının izlerini sergiliyor.

  Özbekistan’daki yenilikçi tuğla ve çini süslemeleri, İspanya ve Magrip’teki eşsiz geometrik süslemeler yanında İran ve Hindistan’daki parlak, doğalcı arabesk ifade biçimleri ve nihayet Osmanlıların kendi coğrafyalarında oluşturduğu sentez, İslamiyet’in zenginliği ve güzelliklerini ortaya koymaktadır. Bu itici kuvvet, bütün İslam kültürleri tarafından üretilen renkli ve göz kamaştırıcı kitap süsleri ve hat sanatının, büyüleyici halı desenlerinin, muhteşem metal işlerinin, çini ve mücevherat işleme sanatlarının da esin kaynağıdır.

  İslam Sanatı ve Mimarisi kitabı İslamiyet’in yayılmasını ve değişik kültürel değerlere sahip Müslüman Hanedanlıkları tarihsel gelişim seyri içinde izleyerek, başlangıçtan günümüze İslam sanatı ve mimarisinin yaratıcılığını ve zenginliğini sergilemektedir.

  İslamiyet çok çeşitli sanatsal ve kültürel üslupları, büyük farklılıklar göstermelerine rağmen ortak bir anlayış temelinde birbirine bağlamıştır; bu çeşitlilik Suriye Emevilerinden, Endülüs, Magrip, Orta Asya ve Hindistan’a, Osmanlı İmparatorluğu’ndan modern ve çağdaş sanat biçimlerine kadar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

  İslam Sanatı ve Mimarisi kitabının her bölümü konunun uzmanı 22 yazar tarafından kalem alınmış ve 1000’den fazla görsel içermektedir.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  

 5. #35
  aysuntoprak

  Türk Evi - Cengiz Bektaş

  Yazar Adı: Cengiz Bektaş

  Kitap Adı: Türk Evi: Turkish House

  Sayfa Sayısı: 190

  Yayınevi: Bileşim Yayıncılık

  Yayın Tarihi: Temmuz - 2007

  ISBN: 9756410790

  Cengiz Bektaş’ın 1996’da Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Türk Evi” adlı kitabı, 11 yıl sonra Bileşim Yayınevi tarafından ve bu kez Türkçe-İngilizce olarak yayımlandı.

  Bileşim Yayınları, Mimarlık serisi içinde, yine Cengiz Bektaş’ın Evlerine, bu kez Türk Evi ile devam ediyor. Daha önce Anadolu Evleri serisi içinde, Antalya, Bodrum, Babadağ, Şirinköy, Kuşadası, Akşehir Evleri ile bu serinin dışında Kuş Evleri ve İçlerin Dışı kitapları da Bileşim Yayınlarından çıkmıştı.

  Türk Evi’nde yazar, geçmişten günümüze Türk Ev’lerinin tüm özelliklerini çizimlerle, fotoğraflarla detaylarla anlatıyor. Cengiz Bektaş’ın mimarlık anlayışını yansıtan ilkelerin başta geleni, 'içten dışa davranış', yani 'tasarımın doğrudan kullanıcının kendisinden başlaması'. Bektaş’a göre, mimarın, yani yapı ustasının yaptığı yerde kim yaşayacaksa, orayı kim kullanacaksa, daha baştan onunla birlikte karar verip, işe başlamak esas olan. Yani 'katılım'. Zaten Bektaş’ın hayatında esas olan da aynı 'katılım'.

  Kitap hem Türkçe ve hem de İngilizce olarak hazırlandı. İstanbul'dan, Safranbolu'dan, Kula'dan, Birgi'den, Ankara'dan, Antalya'dan, Mardin'den, Makedonya'dan evler..

  Hepsini yaşamı boyunca araştırmış bilgi, belge toplamış. Hepsinde başka başka özelliker, aynılaşan özellikler, zaman içinde değişen özellikler. Mesela batılılaşan Türk evlerinde açık olan sofa, önce kapanmış, sonra da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamış, Değişen sadece evler değil ki, değişen yaşamlarımız.

  Kitapla ilgili bir yazı MİLLİYET İNTERNET - KÜLTÜR VE SANAT - 'Çamur sıvayla ilk evi yapan kadındı’

  Bektaş’ın, “Türk Evi” kitabında yer verdiği ilginç bir anısı şöyle:
  “(...) Antalya evlerinden birinin 80’lik ustasıyla konuşuyordum.
  Sordum: “İş size nasıl gelirdi? Yapılacak işi nasıl tasarlardınız?
  Anlattı...
  Bir kişi ev yaptırmaya karar verdi mi sora araya bulduğu ustanın evine bir çuval buğday yollarmış. Usta böylece o kişinin kendisine bir ev yaptırmak istediğini anlarmış. İşi yapmaya gönlü varsa, yapabilecek durumdaysa alıkoyarmış buğday çuvalını... Böylece yaptıracak olan ile yapacak olanın aileleri arasında gidip gelmeler başlarmış (...).”
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  

 6. #36

  Tarihten Günümüze Konut ve Yerleşme

  Yazar Adı: Editörler: Uğur Tanyeli, Mete Tapan, Mehmet Özdoğan, Haluk Abbasoğlu

  Kitap Adı: Tarihten Günümüze Konut ve Yerleşme

  Sayfa Sayısı: 492 sayfa,

  Yayınevi: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

  Yayın Tarihi:

  ISBN: 9757306126

  Kısa Bilgi ve Açıklama: Yoğun kültür birikimiyle eşsiz bir toprak olan Anadolu'da başlangıçtan bugüne ortaya çıkan, gelişen, biçimden biçime girip barınaktan daha fazlası haline gelen konutun ve oluşturduğu yerleşmelerin tarihi bir sergiye ve bir kitaba konu oldu. Doğrusu ne bir sergi ne de bir kitap, insanın dünyada belirdiği andan beri üzerinde yaşayıp barındığı bu toprakların zengin öyküsünü anlatmakta tek başına yeterli olmazdı. Ancak gerek sergi, gerek kitap, tüm birikimin birarada sunulmasının ilk örnekleriydi; dolayısıyla heyecan verici bir çabaydı.

  Anadolu kültürlerinin bir bütün içinde algılanması, etkileşim ve sürekliliklerin izlenmesi olanağını getiriyordu. Her şeyin de ötesinde 'insan' ın barınma çabasının günümüzdeki biçim (!) ve standartlara (!) varmasının ilginç evrimini görüverme şansı önümüzde duruyordu. Geçici olmaz zorundaki bir sergi, kalıcı olma amacındaki bir kitapla noktalanmalıydı.

  ekleyenin notu: Habitat sırasında hazırlanmış bu kitap, tarihin öncesinden günümüze tüm anadoludaki değişimi birarada barındırması açısından essiz bir eserdir.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 7. #37
  aysuntoprak

  Mekanlar ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı

  Asya Katılım Bankası'nın (Bank Asya) desteğiyle Kaynak Yayınları tarafından hazırlanan kitap, okurları Osmanlı'nın ihtişamlı günlerine yolculuğa çıkarıyor.

  Kaynak Muhteşem saraya yaraşır kitap, Cumaertesi

  Kitap hakkında İlber Ortaylı ile yapılan ropörtaj NTVMSNBC - Haber Video

  Not: Kitap bir "prestij kitap" olarak yayınlandığı için piyasada bulunamıyor. Ancak İlber Ortaylı'nın söylediğine göre ziyeretçilerin eline verilecek şekilde yeniden basılacakmış.

 8. #38
  aysuntoprak
  Yazar Adı: Zehra Ekinci

  Kitap Adı: Bir Konağın Kurgusu / Anadolu Türk Evi Geleneğinde

  Sayfa Sayısı: 92 sayfa, 100'ün üzerinde renkli & siyah-beyaz çizim ve fotoğraf

  Yayınevi: Yapı - Endüstri Merkezi

  Yayın Tarihi: Şubat - 2005

  ISBN: 9758599550


  Zehra Ekinci'nin "günümüzün geçmişe göre çok zengin olan malzeme ve teknik olanaklarını, bakım ve onarımlarda doğru değerlendirebilmek" ve "eski ustaların bilgi ve deneyimlerinden yoksun kalınması sonucu doğan boşluğu doldurmaya bir katkı sağlamak" amacıyla hazırladığı kitap, Birgi'deki Sandıkoğlu Konağı örneğinden yola çıkarak "özgün bir evin yapım yöntemini" belgeliyor.

  Kitap, özellikle bu konuda araştırma yapacak veya bu tip yapıların restorasyon çalışmasında görev alacak olanlar için detaylı bilgiler içeriyor.

  Kitaptan sayfalar görmek için; BİR KONAĞIN KURGUSU / ANADOLU TÜRK EVİ GELENEĞİNDE - ZEHRA EKİNCİ - Yapı Kitabevi
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  En son aysuntoprak tarafından düzenlendi : 25-10-2007 16:39 Nedeni: Resim ve link ekleme.

 9. #39

  Konstantiniyye'den İstanbul'a

  Yazar Adı: Sinan Genim

  Kitap Adı: Konstantiniyye'den İstanbul'a

  Sayfa Sayısı: 2 cilt 867 sayfa,

  Yayınevi: Suna İnan Kıraç Vakfı

  Yayın Tarihi: 2006

  ISBN:

  Kısa Bilgi ve Açıklama:
  XIX. yüzyıl ortalarından XX. yüzyıla Boğaziçi'nin Rumeli Yakası fotoğrafları. XIX. yüzyıl sonu ile XX. yüzyılın başlarında İstanbul'da faaliyet gösteren fotoğraf ustalarının eserlerinden oluşan ve Suna ve İnan Kıraç Eski İstanbul Fotoğrafları Koleksiyonu'ndan derlenen Konstantiniyye'den İstanbul'a -XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi'nin Rumeli Yakası Fotoğrafları sergisi nedeniyle hazırlanan kitap, bir devrin İstanbul'unu çarpıcı yapıları, gündelik hayatı ve ilginç kişikleriyle gözler önüne seriyor.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  
  Yazı ve fotoğraflarımın her türlü hakkı bana aittir, alıntı yapmadan ve kullanmadan önce lütfen izin alın.

  Y. Mimar Seda A. Öztek
  www.oztekmimarlik.net

 10. #40
  nicea

  Sait Başaran

  Kitap : Pişmiş Toprak ve Cam Eserlerin Konservasyonu/Restorasyonu
  Yazar : Sait Başaran
  Yayınlayan : Graphis Yayınları
  İstanbul, 2000, 15.5 x 23.5 cm., 109+40 resim sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
  ISBN No: 9757783110

  Toprakaltı kültürel kalıntıların yapılışları ile başlayan varolma sürecinden başlayarak süregiden çok değişik hastalıkları ve sorunları bulunmaktadır.
  Bu kitapta, bu eserlerden yalnızca pişmiş toprak ve cam eşyaların konservasyon / restorasyonları irdelenmektedir. Bu eserlerde oluşan hastalıkların iyileştirilebilmesi için, eserlerin bozulma nedenlerinin bütün yönleriyle araştırılarak bulunması gereklidir. Bu nedenle konumuzu oluşturan eserlerin üretildikleri hammadde çeşitleri ve yapım teknikleri özgün biçimde sunulmaya çalışılmıştır.
  Eklenmiş İmajlar Eklenmiş İmajlar  

Konu ile İlgili Bilgi

Users Browsing this Thread

1 adet kullanıcı bu konuyu ziyaret ediyor. (0 üye ve 1 ziyaretçi)

Konunun Etiketleri

Mesaj Yazma Hakları

 • Yeni mesaj gönderemezsiniz
 • Mesajlara cevap veremezsiniz
 • Mesajlara ek yükleyemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •