6 sonuçtan 1 ila 6 arası gösteriliyor.

Konu: İş deneyim belgesi

 1. #1

  İş deneyim belgesi

  Merhaba

  1991 yili mimarlik fakültesi mezunuyum ve ayni tarihte mimarlar odasina kayit oldum. 1996 yilinda ltd. şirket kurdum ve halen şirket müdürü olarak devam etmekteyim. Benim öğrenmek istediğim diplomami iş bitirme olarak kullanarak ihalelere iştirak edip edemeyeceğim. Eğer katilabiliyorsam belgemi almak için yapmam gerekenler nelerdir. Belgenin değerini nasil hesaplayabilirim.

  Kolay gelsin
  :)

 2. #2
  art_of_fabric
  Değerli arkadaşım, Şirketiniz hayırlı uğurlu olsun. Denk geldi dün başka bir arkadaşın sorusuna tecrübelerim ve bilgim kadar cevap vermeye çalışmıştım. Sanırım orayı okumanız faydalı olur.

  http://forum.arkitera.com/profesyone...m-belgesi.html

 3. #3
  Çok teşekkür ediyorum. Ancak bir kaç sorum daha olucak.
  1.Diplomayı kullanırsak belge olarak hangi kurumdan alıcaz.

  2.Bugüne kadar yaptığımız toplam işler üzerinden mi alınacak

  3.Yoksa sadece Diplomanın faaliyetlerini sürdürdüğü yıl olarak mı alıcaz.
  "01.02.2006 – 31.01.2007 dönemine ait parasal limitlere göre; mezuniyetinden sonra geçen her yıl için 103.536,00 YTL (yüzüçbin beşyüzotuzaltı Yeni Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır. Mezuniyet yılı ihale tarihi ile aynı takvim yılı içinde olması durumunda, değerlendirmelerde deneyim süresi 1 yıl olarak alınır." ibaresinden yol çıkarakmı alıcaz ki sanıyorum bu rakam güncelleme ile 115.000.- tl olmuş.


  Meşgul ettiğim için özür diler yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.

  İyi Çalışmalar
  :)

 4. #4
  art_of_fabric
  Değerli arkadaşım neden bahsettiğini anlayabilmiş değilim. 1. "Diplomayı kullanırsak" : Diploma olmadan zaten hiçbir ihaleye girebilmen mümkün olmaz ve idare sizi zaten değerlendirmeye bile almayacaktır. 2. Diploma hiçbir parasal değer taşımaz. Sadece yetki taşır. 1996'da şirket kurduğunuz halde, 13 yaşına gelmiş bir şirketin kurucusu olarak hiçmi ihaleye girmediniz acaba? Sormak istediğiniz nedir şahsen anlayabilmiş değilim.

 5. #5
  Diploma olmadan ihaleye girilemeyeceğini çok iyi biliyorum! Biraz daha açık şekilde yazmak gerekli herhalde!

  Kamu ihale kanunu kitabının 375. sayfasında yer alan şekil aynen şöyle der;

  Yapım işlerinde iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi---Diplomaya verilecek iş deneyim miktarı

  "Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı kanunun 62. maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır. Ayrıca 4734 sayılı kanunun 10. maddesindeki mesleki ve teknik yeterlilik şartı bu kişilerin işe başladığı yıl için aranmaz."

  Yukarıda yazılanlardan anladığım yapım işleri ile ilgili ihalelere 14 yıllık deneyimli bir mimarın 14x115 YTL lik iş deneyimine sahip olaması gerektiğidir.

  Ancak proje işleri yapan mimar için hizmet ihalelerinde iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak yukarıdaki gibi bir yazıya rastlamadım. Yani 14 yıllık deneyimli mimar diploması nedeniyle ne kadarlık iş deneyime sahip olarak ihaleye girebilir. Benim merak ettiğim konu budur.

  umarım tam olarak anlatabilmişimdir.

  Teşekkür ederim...
  :)

 6. #6
  art_of_fabric
  Haklısınız, yıllardır ihale işleriyle uğraştığım halde sayenizde yaptığım incelemelerle önceden hiç bilmediğim, rastlamadığım şeyler öğrenmiş oldum teşekkür ederim.
  http://www.kik.gov.tr/mevzuat23062004/ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
  Madde 62 - Bent h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, (122.387 YTL) yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.
  Sizin sözünü ettiğiniz her yıl için 115 YTL yıllara göre değişir, geçmiş yıllardaki bir kanun kitabı üzerinden birçok değişiklikler olabilir. Görüldüğü üzere Kamu İhale Kurumu’nun resmi sitesinde şu anda yürürlükte olan maddelsine göre bu tutar 122.387 YTL (Yeni hesaba göre TL). Bu rakamda 2008 yılı için geçerli, henüz açıklanmamış olan 2009 yılı için güncel rakam söz konusu olacaktır.

  Buradan baktığımızda, 14 yıllık bir mimar olarak diplomanız BU İLGİLİ KANUNA GÖRE 14x122.387= 1.713.418 YTL (TL) Değerinde bir iş deneyimi olarak dikkate alınması gerekmektedir. (Dev bir rakam, Ayrıca bu tutarın 2 katı veya 4 katı tutarındaki ihalelere iştirak edebilme hakkınız oluyor.)

  Bu kanun maddesinin ifadesine göre baktığımızda Gördüğümüz şu ki :
  “İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların”
  İlgili kanun maddesi İş deneyimi bulunmayan mimarlar için söz konusu ve ;

  “Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz.”
  Gene aynı kanunun aynı maddesi: bir işi yüklenip, ihalesini kazanıp bitirmiş, İŞ DENEYİMİ ELDE ETMİŞ bir mimar için bu maddeden yararlanmasına, kendisi hakkında bu maddenin uygulanmasına izin vermiyor. !!!

  Diyelim ki Bir belediyenin ihalesine bu şekilde iştirak ettiniz ve 80.000 TL Teklif verdiğiniz bir ihaleyi kazandınız ve işi bitirdiniz. Artık yüklenmiş olduğunuz, kazandığınız bir iş deneyiminiz var. Artık Diplomanızın Mezuniyet tarihinden itibaren her yıl için ilgili kanun maddesindeki değeri, gene aynı kanun maddesiyle sıfırlanmış oldu. Çünkü Artık, İş deneyimi olan bir mimar veya mühendis var. Artık mezuniyet tarihi itibariyle diplomanın süresi ve değeri dikkate alınmıyor. Kanunun bu maddesinin ifade ettiğine göre, bu durumda 1.713.418 TL lik iş deneyimi değerindeki diplomanızın değeri sıfırlanmış oluyor. Ve artık iş deneyimi 80.000 TL. !!! (Tuhaf bir uçurum)

  Yazık ki kanunların her bir maddesi bir başka kanun maddesini işaret ediyor, oraya bakıyorsunuz, oda başka bir kanunun başka bir maddesine sizi gönderiyor, o madde “oraya bak”, bu madde “şuraya bak”… akıl kördüğüm oluyor. (Sonuç : İdare yetkilileri kendi kanaatlerince hangi maddeye göre nasıl yorumlarlarsa öyle… Kanunlar bu şekilde kendi kendileriyle çelişiyor, kendisini hükümsüz kılabiliyor, idarelerin, kişilerin kanaatlerine bırakıyorsa, kanunlara ne gerek var öyleyse !!!)

  Şahsen yıllardır resmi bir ihalede kimsenin diplomasının, bir iş deneyimi olarak kabul edildiğine rastlamadım. İş deneyimi olmadığı veya eksik tutarda olduğu gerekçesiyle diplomaları oldukları halde mimarların ihale dışı bırakıldıklarına, değerlendirmeye alınmadıklarına rastladım.

  Her ne kadar şahsen, bir iş deneyimi sorunumuz olmasa da, Madem böyle bir kanun var. Meslektaşlarımızın bu kanundan şu şekilde yararlanabilmelerini ifade etmek ne kadar mantıklı olur bilemem. Artık idareler kabul eder mi, kendi kafalarına göre değerlendirmeye almazlar mı bilemeyiz. Fakat denemekte, kanunlara göre hak aramakta yarar var. İdareler kabul etmeseler bile, en fazla ihale dökümanı için harcadığınız tutar zararınız olur.

  Antetli kağıdınıza, bir iş deneyiminizin bulunmadığını belirterek, ve bu ilgili kanun maddesini dayanak gösterip, diplomanızla ilişiklendirerek, ihale dosyasına koyup, idarelere iş deneyim belgesi olarak sunabilmek gerekir.

  Hatta akla şöyle bir durum geliyor ki, Madem böyle bir kanun söz konusu, bu kanunun hak tanıdığı boşluktan her seferinde yararlanılabilir. Hangi idare, ihaleye iştirak eden şahsın veya şirketin, bütün özel veya resmi kurum ve kuruluşlardan bir iş deneyimi bulunup bulunmadığını bilebilir, kontrol edebilir? O Halde her seferinde iş deneyiminin bulunmadığını belirterek, bu kanun maddesinin hak tanıdığı, diplomanın yüksek değer taşıyan iş deneyiminden istifade edilebilir. Gayri meşru bir durum gibi geliyor insan aklına. Fakat Niçin 10 yıl önce diplomasını almış, 10 yıldır mimarlar odasına aidat ödeyen bir mimarın diploması, 122.387x10=1.223.870 (Bir milyonikiyüzyirmiüçbinsekizyüzyetmiş) TL değerinde bir iş deneyim belgesi sayılırken, 100.000 TL lik bir işi aldıktan sonra iş deneyim belgesinin değeri 100.000 TL’ye düşsün ki ??? 100.000 TL lik bir ihale kazandıktan ve işi bitirdikten sonra, bu meslektaşımız 500.000 TL teklif vereceği bir ihaleye iş deneyim belgesi yeterli gelmeyeceği için giremeyecektir. Fakat bu 100.000 TL lik işi kazanıp yapmamış olsa idi girebilirdi !!! Ayrıca 10 yıl önce mezun olmuş bir arkadaşımızın diploması 1.223.870 TL değerinde iş deneyim belgesi olarak dikkate alınacağına göre, %50 oranında iş deneyim belgesi istenecek olsa: 2.447.740 TL tutarındaki bir işin ihalesine girip teklif vermeye hakkı olur. İdare %25 oranında bir iş deneyim belgesi istenecek olsa 4.895.480 TL lik dev boyutta bir ihaleye girmeye hakkı olur. (10 Yıl boyunca 10.000 TL lik bir iş yapmamış olsa bile.!!! ) Kanunun tek 1 maddesinin kendi içinde, kendisiyle büyük bir çelişkisi söz konusu. Ya da benim göremediğim, yanlış yorumladığım durumlar var, benim aklımın ufku dar.

  1 yıllık yeni mezun bir arkadaşımız bile olsa, ilgili kanun maddesine göre diploması 122.387 YTL (TL) lik bir iş deneyimi olarak dikkate alınacağına göre, İhale şartnamesinde, %25 oranında bir iş deneyimi istenecek olsa, 1 yıllık yeni mezun bir meslektaşımız, yaklaşık 490.000 TL lik teklif verebileceği bir ihaleye iştirak etme hakkına sahip görünüyor.
  http://www.kik.gov.tr/mevzuat23062004/
  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 62 - Bent h)
  Kanun izin veriyor. Böyle bir kanun var. Fakat İdareler kabul etmeyebilir, izin vermeyebilir. (kabul edildiğine rastlamadım) Kanunun verdiği hakkını arayıp, tanıdığı haktan istifade etmek her meslektaşımızın hakkı. İdareler kanun koyucu değil, kanunların uygulayıcısıdır. Kanun bu hakkı tanıyorsa, idarelerin kendi kanaatlerine göre kabul edip etmeme yetkileri olmamalı.
  En son art_of_fabric tarafından düzenlendi : 22-01-2009 13:26

Konu ile İlgili Bilgi

Users Browsing this Thread

1 adet kullanıcı bu konuyu ziyaret ediyor. (0 üye ve 1 ziyaretçi)

Mesaj Yazma Hakları

 • Yeni mesaj gönderemezsiniz
 • Mesajlara cevap veremezsiniz
 • Mesajlara ek yükleyemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •