7 sayfanın 4. sayfası İlkİlk 1234567 SonuncuSonuncu
105 sonuçtan 46 ila 60 arası gösteriliyor.

Konu: Mimarlar Odası 41. Dönem Seçimleri (Mart 2010)

 1. #46
  İstanbul seçimleri için çalışmalarına devam eden Demokrat Mimarlar'dan gelen bir bilgilendirme emaili:
  Kurulduğu günden bu yana Oda'nın geliştirdiği devrimci-demokrat tarihsel birikim ve değerlere sahip çıkan; "toplum için mimarlık" ve "toplum hizmetinde Mimarlar Odası" şiarını benimseyen,

  TMMOB örgütlülüğü içinde yer alan meslek odaları ile tarihten gelen dayanışmasını sürdürerek geliştirme ilkesini benimseyen,

  AB süreci ve uyum yasaları çerçevesinde 10 yılı aşkın bir dönemdir Oda'nın sürdüregeldiği; mimarlık eğitimi-mesleğe kabul ve meslek içi eğitim konularındaki müktesebat rotasının, Oda'nın tarihi boyunca ve özellikle 1970'li yıllardan sonra sürdürdüğü bağımsızlıkçı politikalar süzgecinden geçirilerek yeniden değerlendirilmesini savunan,

  Oda'nın toplum-sektör-mimarlık mesleği ve meslektaş açısından meşruiyetinin yeniden tanımlanmasının önemini vurgulayan,

  Meslek içi eğitimin ihtisas alanlarına özel ve sertifikalandırma kapsamı dışında kalanlarının tamamının ücretsiz verilmesini kamu yararına bir anlayış ve toplum hizmeti olarak gören,

  Mimarlık eğitiminin demokratikleştirilmesini; öğrenci gençliğin üniversite yönetiminde söz ve karar sahibi olacağı akademik-demokratik mücadele eksenine sahip çıkacak Oda politikalarını oluşturarak savunan,

  YÖK düzenine mimarlık fakültelerindeki öğretim üyeleri ve öğrenci gençlik olarak karşı çıkarken, YÖK'ün dayattığı mimarlık diploması vermek yerine ''mimarlık eğitimi almıştır'' uygulamasını zorunlu ve paralı eğitim programlarına mesnet olarak kullanan Oda politikalarına karşı olan,

  Oda yönetimlerinde kuşaklararası görev paylaşımının önünü açacak olan; yeni mezun mimar adaylarının örgütlenmesi için demokratik açılımlar öneren ve genç mimar adaylarının Oda'ya kayıt olmalarına öncülük edecek programatik açılımları çalışma anlayışının ayırt edici ekseni olarak benimseyen,

  Farklı alanlarda çalışan ve çağın gereği farklılaşan mesleki uygulama pratiğindeki meslektaşlarının Oda içinde örgütlenmelerinin politikalarını oluşturabilme ustalığını gösteren,

  Kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde bireysel ve dar kalıpların dışına çıkılarak ortaklaşa oluşturulmuş Oda politikalarının sözcüsü olunmasını savunan,

  Mimarlığın toplum için yapılmasının önündeki sosyolojik engellerin kaldırılması doğrultusunda akademik ve uygulamaya dönük yeni açılım arayışları içinde olan, yapı yapma kültürü konusunda binlerce yıl olarak ifade edilebilecek birikimi toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir ilişki haline getirecek çalışma akslarını oluşturan,

  Kentsel dönüşüm projelerinin kentin ıslahı, sağlıklaştırılması doğrultusunda öneminin altını kamu ve toplum yararı anlayışı ile çizen ve ulusal deprem politikaları ile kaçınılmaz bağını kuran,

  Kentsel yağma ve talana karşı; kentsel alanda yaşayanların kendi yaşamsal kalitelerinin geliştirilmesini sağlayacak alansal örgütlenme modelleri önerilmesini önemli bir aks olarak kabul eden,

  Ücretlileşen ve işsizleşen meslek grubunun ekonomik-demokratik ve mesleki alanda örgütlenmesini önümüzdeki yıllarda önemli bir çalışma alanı olarak gören,

  Tüketici dostu-kamusal alanı koruyan ve nitelikli emeğin yabancılaşmasına ve eğretileşmesine karşı duran politikalar oluşturan,

  Oda'yı erk alanı olarak değil örgütlenme platformu olarak gören,

  Oda kaynaklarının kullanımı konusunda; Oda politikalarına denk düşen gider bütçelerini oluşturan, Genel Kurulların bilgi ve onayına sunan şeffaf ve denetlenebilir bütçe anlayışını savunan,

  Farklı dinamik ve nesnelliklerin Oda içinde var olmasını zenginlik olarak gören; delege olma süreçlerinin demokratikleşmesini "delegenin niteliği" ve "delege oranlarından" önemli bulan politikaları savunan ve geliştiren,

  Çoğulculuk ve katılımın sağlanması konusunda yönetimlere aday tüm grupların aldıkları oy oranında delege sayısı ile Genel Kurullarda temsil edilmesini savunan ve Yönetmelik değişikliği Genel Kuruldan geçene kadar centilmenlik esasına göre bu uygulamayı hayata geçirmeyi savunan ve öneren,

  Demokrat Mimarlar olarak:
  Demokratik, Şeffaf, Hümanist ve Etik Yönetim Anlayışı ile
  BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN,
  BAŞKA BİR MİMARLAR ODASI MÜMKÜN diyoruz...

  TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Kurul ve seçim takvimi 12-13-14 Mart 2010'dur.

  Demokrat Mimarlar desteklediği aday listesini 4 Mart 2010 tarihinde mimarlık kamuoyu ile paylaşacaktır.

  # Genel Kurula giderken; 28.02.2010 tarihinde,saat :13.00-18.00 arasında İTÜ Taşkışla binası 127 no'lu salonda "Ön Genel Kurul" düzenlenmiştir.

 2. #47
  halil karakas
  artık değişim gerkiyordu
  bu milet
  sinaların
  yunusların
  hacı bektaşların
  yesevilerin
  mevlevilerin
  sahip ataların yurdu olduğu gibi

  bu millet

  alparslanların
  alperenlerin
  mehmetçiklerin yurdu

  bu millet cühannüma metafizik gerilimlere gebe bir millet

  bu milletin şuuraltında gizli hazinler var

  bu millet değişim ve gelişimin ufkunda duruyor

  bu millet ne aydınlık günlere hasret

  evet değişim ve gelişim ancak ve ancak ...
  değişik fikir ve düşüncelerin demokrasi çizgisinde haddi aşmadan
  birbiribirine saygı çerçevesinde
  bırakın fikir harbi olsun
  olsun ki doğrular bulunsun
  belki bu nesil olmasada
  sonraki nesillere çamursuz çukursuz düz yollar açılsın ve değişelim ilerleyelim
  bu güne bakın
  dünyaya
  son yüz yıla
  neredeler neredeyiz...
  sanma bu tekerlek kalır tümsekte yarın elbet elbet bizimdir diyen münadinin sabrı tükendi
  teker tümsekte aşındı
  millet birbirini yemekten başka ne yaptı
  bu günlerden ümitliyim
  bir şeyler değişiyor ve gelişiyor
  farklı fikirler
  kendini sorgulayan insan kitleleri
  sabahın habercisi
  adınlık günleri sabırsızlıkla bekliyorum...

  tüm mimarlar platformunu destekliyorum
  www.tummimarlarplatformu.org


  seçime katılan tüm mücadeleci mimarlara başarılar...

  kazansakata kazanmasakta mimarlık kazanacaktır...

 3. #48
  ybd
  Dörtnala gelip taa uzak asyadan...diyorsunuz da, bunların mimarlıkla ilgisini ben anlayamıyorum. Hele Yunus'un, Mehmetçik'in mimarlıkla ilişkisi nedir bilemedim. Herhangi bir millete bu kadar anlamlar yüklemenin Mimarlar Odası seçimleri ile ne ilgisi var onu da anlamadım. Benim şuuraltımda gizli hazineler yok sanırım ki anlayamıyorum.

 4. #49
  halil karakas
  mücadele etmediğimizi düşünerek bir öz eleştiri mahiyetinde yazılmış bir yazıydı
  eleştirin için şöyle cevaplayayım...
  sahip ataların inşaa ettiği kervansarayları bilmiyorsunuz galiba
  dünyada ilk ünüversitenin kuruculuşu sahip atanın izinin tozuyla olmuştur
  sende bende bu gün bir bölümden mezun olmuşsak sahip ataya bir borcumuz olduğu muhakkak dört nala ortaasya diye eleştirmişsin ... cevabı böyle

  gelelim yunusa ...sevgiden kardeşlikten bahsetmişti yunus.... şimdi odada eksik gördüğüm bir husus... yunus ile mimarlık ...insan ile mağbet ....ruh ile beden .....yunustan ruha ulaşırsan....ruhtan insanı anlarsın ...insanı anlarsan mağbedi kavrarsın ...mağbet yapı bina sokak kent şehir ..... ve dünyayı planlarsın... yunusu anlarsan yapıyla tarihi tekrar yazarsın ...süleymaniye gibi selimiye gibi ....

  gelelim alparslana alperenlere mehmetçiğe.... bu kavramlar soyut olarak mücadelenin vucuda dökülüşünü....ve ordan yansıyan tablonun ifadesi...
  bu ifadeler ilginç olabilir haklısın
  ancak uyuyan mimarlar olarak uyanalım diyorum..
  bu gün bu mesajımı alırsan eve dönerken bir kaç yere uğra ve bir vesileyle mimar olduğundan bahset..
  sana büyük bir iddaa ile diyorum ki...
  karşında ki insanların bakışı şöyle ... hani o kadar mimar var kardeşim .... şehrin haline bak.... şeklinde olacak...
  mimarlar olarak mesleğin hakkını verebiliyormuyuz...
  doktor can kurtrır..
  öğretmen eğitir...
  mimar ne yapar....ne kadar yapıyor... ?

  adeta mimarinin her gün her saat boblanışını seyreyliyoruz...
  seyrediyoruz demiyorum...
  seyreyliyoruz...
  umrumuzda olmuyor bir hal...

  işte nerde mehmetçik gibi mücadele etmek
  bu uğurda ölebilmek belki zor
  ancak ölümüne yola çıkmak...
  öylesi duygulara ancak mehmetçik ifadesi yada alparslanlar gibi civanmert bir mimarlık topluluğu düşüncesi heyecanıyla yazıldı...işe bu hususta böyle..

  kardeşim yordun beni ama haklısın ... mimarlık dilinden bu tür sözcükleri silmiş yakın zamanda ki hocalarımız...bizi bir dile hapsetmişler...mimarlık dili demişlerdi...mimarlık dili heyhaat...jürideki aldığım eleştiri... neydi o günler .... hey gidi

  mimarlık yada mimarinin farkı

  mimari bir sanat ... tüm sanatlar bir birine bağlı..

  biraz edebiyat ruhlu olmak yada olmamak....ne sen suçlusun nede ben... şuuraltıyala oda seçimleri arasında öyle bir bağ var ki ...seni yorarım diye yazmıyorum...

  milletlerin yüz yılllık bin yıllık şuuraltları mimarinin şekilllenmesiyle yakından etkili...kültürün toplumla etkileşimi ve değişimi ve bu süreçte değişenler ve silinenler şuuraltı oluyor...işte bu mimarinin kaynağını oluşturuyor...

  neyse kardeşim ...

  bildim diyenler aldanır
  bilmeyenler yolda kalır...

  biz ne biliriz ... vede bilmemektende korkarız...

  uyarıların için sağol...

 5. #50
  Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi yıllarıdr süregelen aynı yönetim anlayışının tahakkümü altında kalarak mimarlık mesleği ve mimarlık ortamının gelişimine ipotek koymuştur.
  Mimarlar odası asıl işi olan mimarları ve mimarlık ortamını kollamak yerine bizlerden alınan aidatlarla adeta siyasi parti gibi davranmakta mimarlık piyasasını başı boş bırakıp .mimari kaygı taşımayan oluşumları bize rakip yapan, tastik bürosuna dönen mimari büroların sorunlarıyla ilgilenmeyen ,Rant bölgelerinde artık kontrolden çıkan "piyasa"yı kendi başına bırakan.önüne gelen her büyük projeyi sadece davaeden ama çözüm önerisi üretmeyen yükümüzü hafifleteceğine sırtımıza yük bindiren (SMGMve 15 kredi ),Tüm bunlarla ilgilenmesi gerekirken adeta siyasi parti bildirisi gibi söylem ve bültenlerle uğraşan,demokrasiden bahsedip ama alakası olmayan zihniyet artık daha fazla başımızda olmamalıdır.
  Biz Tüm mimarlar platformu olarak
  • Değişime ve gelişmelere açık,
  • Ortak çalışma kültürüne sahip,
  • Toplumsal değerleriyle barışık olan,
  • Üyeler arasında ayrım yapmayan,
  • Genç üyelerin yönetime katılımını sağlayan,
  • Mimarların toplumdaki saygınlığını sağlayan,
  • Meslektaşlarının haklarını koruyan,
  • Yaşanabilir bir çevre ve gelecek için çalışan,
  • Doğal ve kültürel mirasın korunması bilincini geliştiren,
  • Üyelerinin meslek onurlarını haksızlıklara karşı koruyup savunan,
  • Ulusal Mimarlık Arşivini oluşturan,

  Bir Mimarlar odası özlemi içerisideyiz.

  Bu bağlamda


  ÖNCELİKLERİMİZ
  1.Mimarların toplum tarafından tanınması ve saygınlığının kazandırılmasını sağlamak
  2.Mimar ve İnşaat Mühendisi olmayanların müteahhitlik hizmetleri yapmasının engellenmek
  3.Mimar proje bürolarının, en az bedel hesabı altında proje yapmalarının önüne geçilmesi ve buna ilişkin yaptırımları oluşturmak
  4.Şehircilik ve çevre sorunlarına ilişkin çözümlere doğrudan doğrudan katılımın sağlamak
  5.Yeni mezun mimarların ve halihazırda işsiz olan mimarların iş bulma olanaklarını geliştirecek çözümler bulmak.
  6.Kültürel mirasın korunması için diğer kurumlarla birlikte çalışmalara katılmak
  7.Her türlü inşaat ve tadilat hizmetlerinin projelendirilerek mimarlar
  kontrolünde yaptırılması ve buna ilişkin yaptırımların oluşturmaktır.

  Biz tüm mimarlar platformu olarak Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi yönetimine talibiz


  MALİ SAYDAMLIK
  Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi yıllık binaçosunu gerek sanal ortamda gerekse basılı medya üzerinden belirli periyodlarla tüm üyelerinin bilgisine sunmalı oda gelirlerinin nerelere harcandığına dair hesap verebilir durumda olmalıdır
  NİSPİ TEMSİL
  Yıllardan beri süregelen temsiliyet yöntemi oda yönetiminde demokrasiyle bağdaşmayan
  Mutlakiyete sebeb olmuş oda içi karar mekanizmasın sağlıklı çalışmasına engel teşkil etmiştir.bu bağlamda oy oranına bağlı olarak temsil sistemi değişmelidir.
  HAMASETTEN ARINMAK
  Odamız kendi konusu olan mesleğimizin sorunlarına odaklanmalı .kendi konusu dışındaki kalan ,politik duruşlardan toplumsal olaylardan,protestolardan ve söylemlerden şiddetle kaçınmalı ,zaman ve efor sarfetmemelidir.
  MİMARIN SAYGINLIĞINI ARTIRILMASI
  Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi mimarların toplum tarafından tanınması ve saygınlığının kazandırılmasını için halkla ilişkiler departmanı kurmalı bu konuda fikir üretmelidir.
  MİMARİ KAYGI
  Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi mimar ve inşaat Mühendisi olmayanların müteahhitlik hizmetleri yapmasının ve ayrıca her türlü inşaat ve tadilat hizmetlerinin projelendirilerek mimarlar kontrolünde yaptırılması ve buna ilişkin yaptırımların yasal zemininin oluşması için çalışmalıdır.
  MESLEKİ EĞİTİM
  Odamız yeni mezun arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmeli öğrencilere staj yeni mezun olanların iş bulma sürecine katkıda bulunmalıdır.Odamız mesleki eğitimde etkin rol almalıdır.meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda geçmişteki gibi zorlamadan nitelik bakımından zayıf olmayan kurslar ve seminerler düzenlemeli kurs ve seminer giderleri aidat gelirlerinden karşılanarak tüm meslektaşlarımızın odaya üyeliği özendirilmelidir.
  ÇÖZÜM TARAFTARI KATILIMCI ODA
  Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi mimarlık ortamını yıllarca başıboş bırakmış ihtiyaçlar doğrultusunda veya kar amaçlı özel ya da kamu projelerine karşı sadece dava açar pozisyonada kalmıştır. Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi dava açmak yerine etkin mekanizalar kurarak mimarlık ortamını sürekli kontrol altında tutup büyük ölçekli projelerin
  Yatırımcısı ,müellifi ve konusunun uzmanı oda personeli ile birlikte tetkik ederek kısa ve uzun vadelerde etkisi araştırılarak muhtemel sorunlara dair çözümler üreteren kamu yararı adına tasarım sürecine katkı koyan pozisyonda olmalıdır.
  HAKSIZ REKABETE KARŞI DURUŞ
  Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi mimari proje bürolarının, en az bedel hesabı altında proje yapmalarının önüne geçilmesi için sağlıklı işleyen mekanizmalar ve buna ilişkin yaptırımları oluşturmalı .En az bedel hesabı altında proje yapmalarının ciddi cezalara çarptırılmaları ağlanmalıdır.
  KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL DEĞERLER
  Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi içinde yaşadığımız toplumun değerlerine saygılı olmalıdır.
  YARIŞMALAR
  Mimarlar odası istanbul büyükkent şubesi kamu projelerinin tasarımlarının yarışmalalarla oluşturulması için çaba sarfetmelidir.


  www.tummimarlarplatformu.org

  http://www.facebook.com/search/?q=tu....1232275191..1
  Veni, vidi, vici

 6. #51
  Az önce ulaşan email ile gelen bilgiler aşağıda.

  Name: dm-listesi..jpg
Views: 386
Size: 253,6 KB
  Nasıl Bir Oda?

  Toplum ve kamu yararına mimarlık mücadelesi hukuk alanına ve İdari yargıya indirgenemez. Toplum ve kamu yararı; öncelikle mimarların proje ve uygulamalarının nitelikleri ile tasarım-üretim-kullanım süreçlerinin kalitesinde, bu süreçlerin ekonomik- sosyal-kültürel ve yasal akslarında, bu süreç ve akslarda yer alan mimarların Oda ile olan örgütlü ilişkilerinde aranmalıdır.

  Bu arayış mesleki bilimsel çalışmaları; mimarlarla, özellikle uygulama içinde olan mimarlarla, onların mesleki bağlantıları ve ortakları ile merkezi ve yerel yönetimler ile örgütlü-sistematik eleştirel ilişkiyi, programatik hedefler doğrultusunda çabayı ve çalışma anlayışını gerektirir.

  Mimarlar Odası kendisini tartışabilen, farklı dinamik ve nesnellikleri yok saymayan, tam tersine bunu zenginlik olarak görüp önünü açan, en geniş üye kesiminin mutabakatına yönelik yatay ve yaygın demokratik bir örgütlenme modelini hayata geçirmek durumundadır. DEMOKRATİK-ŞEFFAF-HÜMANİST-ETİK yönetim anlayışı geliştirilmelidir.

  Mimarlar Odasının asıl olarak bir erk alanı değil, bir örgütlenme platformu olarak görüldüğü bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı vardır.


  2010-2012 Çalışma Planı

  Demokratikleşmeye Yönelik Kurumsal Yapılanma Planı

  Uygulanan seçim sistemi, tüm yönetim görevlerini ve delegelikleri en çok oy alan gruba veren bir sistemdir. Temsiliyeti yükseltecek adil bir seçim sistemi ve yönetim modeli oluşturmak en önemli hedeflerdendir. Genişletilmiş yönetim kurulu veya “danışma kurulu”, her grubun aldığı oya göre delegasyonda temsil edilmesi, delegeliğin yönetimce belirlenmesi yerine iradeye bağlı olması gibi konular bu hedefin adımlarıdır.

  Mimarların Merkezi Olan Mimarlar Odası

  Odaya yakın ya da mesafeli duran, bireysel, kurumsal veya insiyatifler halinde çalışan mimarlar için Mimarlar Odası her tür bilginin, çalışmanın, sorunun ve çözümün paylaşılabildiği bir merkez olmalıdır. Bu çerçevede özellikle oluşturdukları farklı yapılar içinde sosyal, toplumsal, kamusal duyarlılıklarını eylem ve üretime yansıtan genç meslektaşlara mekansal, lojistik ve maddi destekler sağlanması, üretimlerinin yayına dönüştürülmesi planlanmaktadır.

  ‘İç Mimar Mısınız Dış Mimar Mı?’

  Mimarlığın kamuoyu tarafından tanınır olması ‘mesleki hizmet’ talebinin oluşması için ön koşuldur.

  Bu bağlamda kamuoyunda mimarlık ve kent üzerine toplumsal duyarlılığı ve bilinirliği geliştirmeye; kent bilincini, kentli olmayı, tasarım bilincini temel eğitim düzeyinde tanıtmaya yönelik profesyonel ekipler tarafından görsel ve yazılı çalışmalar gerçekleştirmek.

  Finans Yönetimi

  Bütçe boyutları dikkate alındığında, mali yapılanma ve finans yönetiminin uzmanlık gerektiren bir ölçeğe vardığı gerçeğinden hareketle, profesyonel destek alınması; bağımsız denetim (audit) yaklaşımının benimsenmesi.

  Serbest Mimarlar İçin Kurumsal Yapılanma ve Danışmanlık Hizmeti

  Oluşturulacak bir çekirdek uzman kadro ile, yeni kurulan ofisler için mevzuat, bürokrası, vergi vb. konularda bedelsiz danışmanlık desteği verilmesi.

  Toplum Yararı Takip, Duyuru, İletişim Birimi

  Mimarlar Odasının temel politikası olan “topluma hizmet”in daha etkin yapılabilmesi için, kamu yararına aykırı konularda toplumsal bilinç ve direnç oluşturmaya yönelik birim / sekretarya oluşturulması. Amaç, kamuoyundaki etkisizliğin sonucu ancak hukuk platformunda sürdürülebilen mücadelelerin, bu son adıma mecbur kalınmaksızın kamuoyu desteği ile sürdürülmesi. Toplumsal baskı grubu oluşturulması, toplumun desteğinin alınması.

  Mimarlık Hizmetleri Arz/Talep Platformu

  Mimarlar Odasının önemli görevlerinden biri de mimarlar ile toplum arasında köprü olmaktır. Mimar ve ofis bilgi tabanı ve portfolyo havuzuyla, mimarlık hizmetine ihtiyaç duyanlar yol göstermek, sistematik tanıtım ve bilgilendirmeler yapmak üzere bir sekretarya ve web ortamı oluşturmak.

  Yarışmalar, Ödül Programları

  Sürekli ve geleneksel hale getirilmek üzere; bölgesel bazda genel veya tematik mimarlık ödül ve sergileri düzenlenmesi. Tematik – sürekli yarışma dizileri oluşturulması. Gündemdeki konulara ilişkin fikir yarışmaları açılarak üyelerin potansiyelinin çözümün parçası olmak üzere harekete geçirilmesi. Tüm kamu yapılarının yarışma yolu ile projelendirilmesine yönelik güçlü bir kampanya başlatılması, gerekli yasal düzenleme için etkin girişimlerde bulunulması. Özel yatırımcıların yarışma alanına çekilmesi için etkin iletişim ve tanıtım çalışmaları, uygun prosedürler oluşturulması.

  Öğrenci Üye Sisteminin Geliştirilmesi

  Mimarlık öğrencilerinin oda çalışmalarına katılımlarının geliştirilmesi, görüş ve önerilerini paylaşma ortamlarının oluşturulması, eğitim ve staj alanlarında destekler sağlanmasına yönelik çalışmalar.

  Mimarlık Eğitimi Danışma Kurulu

  Mimarlar odası ile eğitim kurumları arasındaki ilişkileri güçlendirecek ve sürekli kılacak bir yapılanma oluşturulması. Tüm eğitim kurumlarının temsilcileri ile mimarlar odası temsilcilerinin üye olacağı bir danışma kurulu ile sürekli karşılıklı görüş alışverişi ve iletişimin sağlanması. Çeşitli konulardaki akademik katkıların sağlanmasına yönelik düzenli ve sistematik organ oluşturulması.

  Araştırma ve Eğitim Destek Programları

  Lisansüstü eğitimde, belli konulara ilişkin çalışmaların desteklenmesi, yayına dönüştürülmesi. Özellikle kente, çevreye, topluma duyarlı konulardaki çalışmalara öncelik verilmesi.

  Yeni Yayın Alanları

  Genelde meslektaşlara yönelik olan yayın yelpazesinin genişletilerek kamuya / halka yönelik yayın alanında üretim yapılması. Mimarlık ve kent üzerine popüler temel yayınlar, toplumsal duyarlılığı geliştirmeye yönelik yayınlar, çocuklara yönelik yayınlar gibi yayın çalışmaları gerçekleştirilmesi.

  Web Projesi

  Oda kurumsal web sayfası dışında ikinci bir web sitesi açılması: üyelerin mesleki ve sosyal iletişimlerini sağlayacak güncel ve dinamik sanal mekan oluşturulması; gündeme dair konular, tartışmalar, paylaşımlar için bir platform oluşturulması.

  Meslektaşlarımızın özlük hakları ve ekonomik güvenceleri ile birlikte yapı üretim ve kullanım sürecini de içeren geniş kapsamlı bir mesleki sigorta çalışmasının başlatılmasını;

  Telif hakları konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosunun Mimarlar Odası bünyesinde üyelere sürekli olarak danışmanlık hizmeti vermesinin sağlanmasını;

  Kentlere yapılan saldırılar karşısında kentsel alanda yaşayanların örgütlenmeleri ve kent planlaması üzerinde söz hakkı oluşturmasını sağlayacak katılımcı modeller önerilmesini, kentsel dönüşüm ve yenileme programları ile ulusal deprem politikalarının kaçınılmaz bağından hareketle, kent ve deprem konseyleri oluşturulmasını;

  “Sağlıklı çevre temel insan haklarındandır” politikasından hareketle, bir bütün olarak, planlama ve yapı üretim süreçlerinin ekolojik veri ve önermeler eşliğinde değerlendirilmesi ve yenileştirilmesi için öncülük edilmesini;

  Yoksullaşan-ücretlileşen ve işsizleşen mimarların, ekonomik- demokratik mücadelelerinin örgütlenmesi konusunda, işyeri temsilcilikleri ve sendikal örgütlenmelerin önemli bir çalışma aksı olarak belirlenmesini ve bu doğrultuda Oda’nın bu örgütlenme anlayışına gereken tüm lojistik desteği sağlayacak programlar önermesini;

  2010-2012 dönemi için ayırt edici program eksenleri olarak mimarlık kamuoyuna önermekte ve destek beklemektedir…

  DEMOKRAT MİMARLAR

 7. #52
  Ben Demokrat Mimarlara oy vereceğim.

  Öncelikle metin güzel. Herkes şahane metinler yazabilir. Bu tür metinlerdeki ulaşılması gerekenler kimsenin hayır demeyeceği şeyler. O yüzden kimse kızmasın metinleri okumadım bile tam olarak.

  Çok uzunlar zaten. O kadar uzun olmamalılar.

  Neyse neden Demokrat Mimarlar'a oy vereceğimi de söyliyeyim.

  Hem de inanılmaz açık olarak:

  Bu yönetimden sıkıldım. Artık yeter.
  Daha çok Eyüp Muhcu'nun başkanlığından ve Sami Yılmaztürk'ün saymanlığından. Şimdiye dek ne yaptılar ki ne yapacaklar.
  Kamli Kaptan'a güvenirim.
  Aydın Ufuk Yücel'e güvenirim.

  Teşekkürler.

 8. #53
  Yeni bir seçmen olarak merak ettiğim şeyler var. Bu seçimde bildiğim kadarıyla üç grup var. (Demokrat Mimarlar, Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar ve Tüm Mimarlar) Bunların dışında bir grup var mı? Bir de seçimlerde delege olmak ne anlama geliyor? Bir grubun sizi delege kayıt ettirmesi bağlayıcı bir durum mudur?

 9. #54
  Oktay ekincinin yazısını okudunuzmu ? meğer kendisi benim burdaki yazılarımı takip ediyormuş
  Veni, vidi, vici

 10. #55
  Şubeden ulaşan "seçim hatırlatması".
  Name: 2010-03-13_18-31-22&.jpg
Views: 589
Size: 26,6 KB

 11. #56
  ÇDTM'nin bugünkü Radikal ve Cumhuriyet'te yer alan ilanı.
  Name: 2010-03-13_18-43-30&.jpg
Views: 257
Size: 174,9 KB

 12. #57
  Cumhuriyet, Oktay Ekinci, 12 Mart 2010
  Kentsel rantın 'dönüşüm projeleri'ni savunan grup, Mimarlar Odası'nda da 'dönüşüm' istiyor

  'Yandaş liste' hazırlığı

  OKTAY EKİNCİ

  Mimarlar Odası'nın hafta sonu yapılacak İstanbul Büyükkent Şubesi Genel Kurulu ve “seçimler”i için iktidarın “yargıya takılan” tartışmalı rant projelerini savunan “yandaş liste” hazırlığı yapılıyor.

  Odayı “toplum hizmetinde mimarlık” ilkesiyle yönetmekte olan “Çağdaş, Demokrat, Toplumcu Mimarlar” gurubu yeniden aday olurken aynı ilkenin değişik çalışma yöntemleriyle sürdürülmesini öneren “Demokrat Mimarlar” da kendi adaylarıyla seçime katılıyorlar.

  Bu iki gruptan farklı olarak odada “anlayış değişikliği” isteyen “Tüm Mimarlar Platformu”nun ise seçimlere “yandaş liste”yle katılacağı belirtiliyor. Çünkü, “odada değişim için” örgütlendiği açıklanan platform, İstanbul'daki “Tarlabaşı”, “Sulukule”, “Fener-Balat”, “Galata-Port”, “Haydarpaşa-Port” gibi iktidarın desteklediği tartışmalı “kentsel rant dönüşümü” projelerine doğrudan ya da fikren katılan mimarlardan oluşuyor. Tüm Mimarlar Platformu'na ait afişlerin özellikle AKP'li başkanlarca yönetilen belediyelere asılmış olması da seçimlerdeki adaylarına “yandaş liste” denilmesine neden oluyor.

  Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Eyüp Muhçu, odanın kent ve toplum adına açtığı imar davalarını “mimarlığın önüne taş konuluyor..” diyerek eleştiren Tüm Mimarlar Platformu ile Başbakan'ın aynı davalara kızarak “amaçları yatırımlarımızı engellemek” demesinin rastlantı olmadığını anımsatıyor. “Bu koşutluk siyasetin oda seçimlerine açıkça müdahalesini gösteriyor” diyen Muhçu şunları söylüyor:

  “Bir yapılaşma toplum yararını esas alan şehirciliğe, imar ve çevre hukukuna aykırıysa mimarlığa da aykırıdır. Kenti ve yaşam haklarını savunmayan bir mimarlar odası mimarlığın özüne aykırı olduğundan, yandaş listedekiler siyasi oylar dışında destek bulamazlar...”

  İktidar projeleri

  Tüm Mimarlar Platformu'nun oda seçimlerine yönelik internet sitesinde de bir yandan “siyasetten arınmış mimarlık için mimarları sandığa bekliyoruz” denirken, bir yandan da kamuoyunda “iktidar projeleri” olarak tanınan rant amaçlı özelleştirme planları için “keşke oda taş koymasaydı da yapılsaydı..” temennisinin yer alması dikkat çekiyor.

  Mimarlar Odası İstanbul Genel Kurulu cuma ve cumartesi günleri İTÜ Taşkışla kampusunda toplanıyor; seçimler ise pazar günü Oda'nın Karaköy'deki yeni binasında yapılacak...

 13. #58
  Oktay Ekinci de ne tarafsızmış yahu. Habercilik mi oldu şimdi bu. Tövbe tövbeee....

 14. #59
  Sonuçlar belli olmuş ÇDTM 1200 civarı, Tüm Mimarlar Platformu 550 civarı ve Demokrat Mimarlar 250 civarı oy almış. Hayırlı olsun. Listede adı olmadığına göre Eyüp Muhçu için söylenen Genel Başkan iddiası da doğru demek ki.

  En dibe vurduğunu düşündüğümüz zaman daha da dibi olduğunu görmek çok acı. Eyüp Muhçu'ya başarılar diliyorum.

 15. #60
  2022 yılı yönetiminde de seçilecekleri için bu yönetime ben de başarılar dilerim.

  Mimarların müstahakı budur.

  Herkesin keyfi yerindedir.

Konu ile İlgili Bilgi

Users Browsing this Thread

1 adet kullanıcı bu konuyu ziyaret ediyor. (0 üye ve 1 ziyaretçi)

Konunun Etiketleri

Mesaj Yazma Hakları

 • Yeni mesaj gönderemezsiniz
 • Mesajlara cevap veremezsiniz
 • Mesajlara ek yükleyemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •