M.E.B Ders kitaplarında Şehircilik...

M.E.B Ders kitaplarında,
“Şehircilik algısı ve Planlama”!


Üniversite öncesi, örgün eğitim için seçmeli/zorunlu ders kitapları hazırlanırken, hedef kitleye yönelik elemanter ve analitik bilgiden önce konsepte uygun, kişinin bilinçlendirilmesi ve algı kapasitesini (vizyonu) artırmaya yönelik bir yazım, sunuş ve yöntem tekniği kullanılmalıdır. Bu konu aslında, alan uzmanlarından önce, eğitim bilimcileri ve uzmanlarının ilgi alanıdır. Pedagojik ve eğitim psikolojisini ilgilendiren yönleri de vardır.

Örneğin; a) Din dersi kitaplarında, “İnançlar tarihi-felsefesi verilmeli,

b) Demokrasi ve yurttaşlık bilgisi dersinde ise, keza öyle…,

c) Sağlık bilgisi dersinde ise, mutlaka ilk yardım tekniklerine de yer verilmelidir.

d) Ekoloji dersinde “ekoloji” anlatılmalı, “plaj çevreciliği”! yapılmamalıdır.

….listeyi daha da uzatmak mümkündür.


Uzmanlık alanım olan “Şehircilik ve Planlama” açısından bir örnek vermem gerekirse; Mimar Feral Eke’ye yazdırılan ve ders kitabı olarak da, MEB tarafından basılan, hatta esere “atıf”! yapılması da kesinlikle yasaklı, ISBN numaralı , elimde orijinal! bir yayın var. 3541/741…

Genele de uyarlanabilecek eleştirilerim:

a) Eserde kaynakça veriliyorsa, metin içerinde, dipnotu mutlaka verilmelidir.
b) Anlaşılabilirlik ve okunabilirlilik açından, yararlanılan kaynak eserler, Lisans ve yüksek lisans düzeyinde geçmişte okutulan ve dinazor döneminden kalma olmamalı, güncel kaynaklara yer verilmelidir.

c) “Derleme” bir yazından öte, ana teması ve amacı okuyucu kitlesinin özeline göre örülmeli, bütüncü (kendi içinde bütünlüğü olan) bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Teorik karmaşadan kaçınılmalı. Yalın bir içerik ve dil kullanılmalıdır.

d) Mal sahibi,mülk sahibi ..hani bunun ilk sahibi” türünden bir etik kazası izlenimini bile, insan aklına bile getirmemelidir.

e) Ders kitabıdır deyip geçilmemeli, ders yönü titizlikle incelenmelidir. Konuya, “milli eğitim” duyarlılığı içinde yaklaşılmalı. Eğitici olmalıdır.

Son olarak, özellikle şehircilik, kentlilik ve çevresel değerler konusunda; üniversite öncesi örgün eğitim gören öğrenci yaş profili üzerinden yapılan, (algısal analiz ve bilişsel ölçme ve değerlendirme) eğitim bilimleri fakültelerindeki, sayısız bilimsel çalışma ve tebliğe en azından bir göz atılması bile, akademik saygının ve MEB’ in titiz ciddiyetin bir gereği olarak görülmelidir. Yüzlerce yıllık geçmişi olan Türk şehirleri, ve medeniyetinin ve şehircilik tarihi deneyimimiz ve bilgi birikimimizin,.. Başkent ANKARA’mızın da, öğrencilerimize aktarılması, çağdaş gayemiz değil midir?!

Tahir Çalgüner
Gazi Ün. Şehir Planlama Böl. Öğrt. El.

:K:K