Arkitera.com, 2011'de farklı disiplinlerden birçok kişinin mimarlık, tasarım ve kent hayatı ile ilgili her konuda düşüncelerini paylaşacağı yeni bir bölüm açıyor. “Görüş” bölümünde kendi kaleminizden yaşadığınız şehirle ilgili görüş ve sorunlarınız, mimarlıkla ilgili konular, mimarlık, planlama ve tasarım eğitimi, profesyonel hayatta karşılaşılan durum ve sorunlar, iç mimarlık, planlama, çevre sorunları gibi fiziksel çevreyi ve tasarımın tüm alanlarını etkileyebilecek temalar altında yazı gönderebileceksiniz.

Görüş yazıları için göz önünde bulundurulması gereken kriterler:

- 500 kelimeden uzun olmayan,
- Yazım kuralları ve dilbilgisine uyumlu olan,
- Tutarlı ve bütünlüklü bir yaklaşım izleyen,
- Siyasi ve dini konular hakkında mesaj vermeyen ve reklam amacı taşımayan, yasadışı talep, bilgi ve durum içermeyen

yazılar değerledirmeye alınacaktır. Gönderilen yazılar, Arkitera Yayın Kurulu'nda değerlendirildikten sonra yayınlanacaktır.

Yazılarınız, konuyu destekleyecek görsel malzeme de içerebilir. (Fotoğraf, video, grafik gibi) Ayrıca katılımcılardan yazıları ile birlikte kendilerini tanıtan kısa bir metin ve fotoğraf da istenmektedir.