Yarışmanın Adı ve Türü
Yarışma, yeni tasarım yaklaşımlarını özendirmeyi amaçlayan ve daha sonraki planlama çalışmaları için temel oluşturması düşünülen bir fikir yarışmasıdır. Yarışmanın adı "Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması"dır. Yarışma, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na dayanılarak yayımlanan "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği" çerçevesinde düzenlenmekte olup; serbest, ulusal ve iki kademelidir.

Şartnamenin Temin Edilmesi
“Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması” şartname bedeli olan 50TL’yi Merkez Bankası Ankara Şubesi TR75 0000 1001 0000 0350 1210 02 nolu IBAN’a; şahıslar, adları ve T.C. kimlik numaraları ile beraber “Afet Sonrası Geçici Barınma Üniteleri Fikir Yarışması Şartname Bedeli” olarak yatırmış olmalıdırlar. Alınan dekont, proje teslim tarihi olan 04.10.2013 Cuma günü saat 17:30’a kadar Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çankaya/ANKARA adresine projeler ile birlikte kimlik zarfının içinde teslim edilecektir. Kimlik zarfında dekont bulunmayan kişiler/gruplar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılmak için yasal bir engeli bulunmamak,
Öğrenci kategorisi için Türkiye ve KKTC üniversitelerinin konu ile ilgili teknik bölümlerinde lisans öğrencisi olmak; profesyonel kategorisi için ilgili teknik bölümlerden en az lisans düzeyinde eğitim almış olmak (Mimar, iç mimar, endüstri ürünleri tasarımcısı, mühendis, vb.),• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları veya çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
Şartname almış olmak, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
Yarışmayı açan idarede yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışman ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Danışman Jüri Üyeleri
Dr. Fuat OKTAY, AFAD Başkanı
Mehmet Sinan YILDIZ, AFAD Başkan Yardımcısı
Gökhan ÇEBİ, AFAD İyileştirme Dairesi Başkanı

Asli Jüri Üyeleri
Hakan GÜRSU, Jüri Başkanı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Mehmet Akif DANACI, Endüstri Yüksek Mühendisi, AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı
C. Abdi GÜZER, Mimar
Çiğdem ERBUĞ, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Ayberk YAĞIZ, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı,
Sonay AKTAŞ, Mimar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Erden DURUK, Afet Müdahale Uzmanı

Yedek Jüri Üyeleri

Kadriye SEYİTHANOĞLU, Yüksek Mimar
Gürsel ÖZBAY, İnşaat Yüksek Mühendisi
Barış YAZICI, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Ali Tolga ÖZDEN, Mimar

Raportörler

Belgin ÇENE, İnşaat Mühendisi
Ayşe AKTAN, Yüksek Mimar


Birinci Kademe Yarışma Takvimi
Yarışmanın ilanı: 05.07.2013
Şartname alımı için son tarih: 30.09.2013
Soru sorma için son gün: 15.08.2013 (17:30)
Soruların yanıtlanması için son tarih: 23.08.2013
Projelerin teslim edilmesi için son tarih: 04.10.2013 (saat 17.30)
Jüri değerlendirmesi: 08.10.2013 - 25.10.2013
Sonuçların ilanı: 28.10.2013

Birinci kademeden ikinci kademeye geçmeye hak kazanan yarışmacılara, yazışma zarfında belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

İkinci Kademe Yarışma Takvimi

Prototip teslimi için son tarih: 27.12.2013 (17:30)

Jüri değerlendirmesi: 10.01.2014 - 17.01.2014

Sonuçların ilanı: 20.01.2014

Gelen sorulara verilecek yanıtlar yarışma prensiplerini etkileyecek değişiklikleri gerektiriyorsa, yarışma jürisi, içinde bulunulan kademenin 1/3’ünü geçmemek kaydıyla yarışma süresini uzatabilir. Yarışma süresinin uzatılması durumunda yarışma takviminin geri kalan tüm tarihleri değiştirilerek AFAD kurumsal web sitesinde ilan edilecektir.


Ödüller ve Ödeme Şekli

Acil Barınma Amaçlı (Tekstil vb. Malzemeli) Tasarımlar
1. Ödül 20.000 TL
2. Ödül 15.000 TL
3. Ödül 10.000 TL

1. Mansiyon 5.000 TL
2. Mansiyon 5.000 TL

Geçici Barınma Amaçlı Tasarımlar
1. Ödül 50.000 TL
2. Ödül 35.000 TL
3. Ödül 20.000 TL

1. Mansiyon 10.000 TL
2. Mansiyon 10.000 TL


Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler

Yarışmayı Düzenleyen İdare: T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Posta Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Çankaya/ANKARA
İrtibat Telefon Numarası: 0 (312) 258 2323
Faks Numarası: 0 (312) 286 9572
Web Sitesi: http://www.afad.gov.tr
Yarışma Linki: http://yarisma.afad.gov.tr
Elektronik Posta Adresi: yarisma@afad.gov.tr